Helse

Tenester i Giske kommune innan helse finn du opplista i høgre kant under teneste.

Snarvegar:  Omsorgstenester - Legevakt

Meir informasjon:


Folkehelse
Folkehelse omhandlar faktorar som påverkar helsa di, som mellom anna allergi, drikkevatn, ernæring, innemiljø, skadedyr og strålevern.


Helsetenester
Kommunen og fylkeskommunen tilbyr ulike helsetenester som mellom anna helsestasjon, legeteneste, tannhelseteneste og fysioterapi.


Pasientrettar
Som pasient har du ulike rettar og høve til å klage.


Psykisk helse
Kommunen har mellom anna tilbod innan psykisk helsevern og PPT


Svangerskap og fødsel 


Helsestasjon for ungdomKrisesenterKrisesenter med gratis advokatrådgjeving

Publisert av Reidunn V. Strømsheim. Sist endra 16.04.2012
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk
Giske kommune,Valderhaug 4, 6050 Valderøya Tlf. 70 18 80 00 - Fax: 70 18 80 01 - post@giske.kommune.no
padlock