Omsorg, trygd og sosiale tenester

Tenester i Giske kommune under omsorg og sosial finn du opplista i høgre kant under teneste.

Snarvegar: Søknadsskjema om pleie- og omsorgstenester

 • Avlastning og støtte
  Kommunen har avlastningstilbod i sjukeheim og avlastning for barn og unge i bustad. Kommunen har også støttekontaktteneste og ulike dagsenter.
   
 • Buformer 
  Gjeld til dømes sjukeheim, omsorgsbustader, kommunal bustad, busetting av flyktningar.
   
 • Omsorgstenester 
  Omsorgstenester er mellom anna heimehjelp og  heimesjukepleie. Individuell plan vert iverksett ved behov.
   
 • Pensjon
  Kommunen har ingen tenester under pensjon, men har vidare lenker til relevant informasjon.
   
 • Transporttenester
  Kommunen har tilbod om transportkort for funksjonshemma og parkeringskort for rørslehemma.
   
 • Økonomiske ytingar 
  NAV Giske yter økonomisk sosialhjelp.
Publisert av Helen Gjerde. Sist endra 08.05.2014
Tilbake
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk
Kommunale dokument (2)
Giske kommune,Valderhaug 4, 6050 Valderøya Tlf. 70 18 80 00 - Fax: 70 18 80 01 - post@giske.kommune.no
padlock