Kunngjeringar
Publisert 23.06.2015
GKliten

”Alkoholpolitiske retningslinjer for Giske» skal rullerast etter vedtak i planutvalet 22.06.2015.

Publisert 08.06.2015

Giske kommune vil inngå nye vinterdriftskontraktar for kommunale vegar på dei 4 øyene Giske, Godøy, Valderøya og Vigra. Rodene har lengd frå 7,7 - 22,3 km.

Interesserte leverandørar kan finne anbodsdokumenter på www.doffin.no , kunngjøring id 132920, og vedlagt denne artikkelen.

Tilbodsfrist: 5.august 2015 kl.12.00

 

 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
padlock