Publisert 27.08.2013

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

Publisert 30.04.2015

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 og vedtak i Komité for kultur, miljø og tekniske saker den 24.04.2015, sak KKMT-036/15, vert De med dette varsla om at framlegg til detaljplan Renseanlegg Nordstranda, Valderøya, datert 15.04.2015, og planomtale med føresegner og ROS-analyse, datert 16.04.2015, vert lagt ut til 2. gongs offentleg ettersyn i perioden 30.04.2015 – 12.06.2015.

 

 

 

Publisert 30.04.2015

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 og vedtak i Komité for kultur, miljø og tekniske saker den 23.04.2015, sak KKMT-037/15, vert De med dette varsla om at framlegg til detaljplan Ytterland park, datert 16.04.2015, og planomtale datert 12.04.2015 og føresegner datert 16.04.2015, vert lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 30.04.2015 – 12.06.2015.

 

 

Abonner på nyheiter

Kva skjer

Galleri

Fotograf: Giske kulturskule
Giske kommune,Valderhaug 4, 6050 Valderøya Tlf. 70 18 80 00 - Fax: 70 18 80 01 - post@giske.kommune.no
padlock