Skip Navigation LinksGiske kommune

Valderøy omsorgsdistrikt

Omsorgsdistriktet har basen sin i det nye omsorgssenteret på Valderøya, Giske omsorgssenter, som opna våren 2012. Her finn du administrasjon, heimebasert omsorg og praktisk bistand, dagtilbod for heimebuande, fysio- og ergoterapiteneste, storkjøken, Skomakaren kafé og vaktmeisterteneste.

Einingsleiar for Valderøy omsorgsdistrikt er Ebba Hjellbakk

Sentralbordet ligg ved hovudinngangen på Giske omsorgssenter, og er ope kvardagar mellom kl. 08.00 og 15.30.

Giske omsorgssenter
Omsorgssenteret opna våren 2012. Her finn du dei somatiske avdelingane Signalen og Kølve, og fleire av dei andre tenestetilboda i omsorgsdistriktet. Nestleiar for Kølve og Signalen er Toril Austad, teamleiar er Elisabeth Presterud.  
 

Giske omsorgssenterGiske omsorgssenter

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimebasert omsorg
HBO har basen sin på Giske omsorgssenter, i same fløya som administrasjonen.


Hustruhamna bukollektiv (tidlegare Valderøy bukollektiv)
Dette bukollektivet blei bygd i 1973, men har blitt renovert i samband med bygginga av omsorgssenteret, og er no ein intergrert del av dette. Her er 10 rom og felles stove og kjøken for bebuarane.  Nestleiar for HBO og Hustruhamna bukollektiv er Tone Urtegård
Teamleiar er Barbro Aarseth  

Skomakarvegen bufellesskap (tidlegare Valderøy bufellesskap)
Her er det 5 leilegheiter som blir leid ut til menneske med ulike funksjonsnedsettingar, eit fellesareal og personalbase.  

Gudmundvegen bufellesskap
Dette er eit nytt bufellesskap med 5 leilegheiter for menneske med ulike funksjonsnedsettingar som opna våren 2013. Nestleiar for Gudmundvegen og Skomakarvegen bufellesskap er Karianne Hildremyr
Teamleiar er Kjetil Aamelfot  

Løkevegen bufellesskap
Løkevegen er bustadar for menneske med ulike behov innan psykisk helse. Her er 5 leilegheiter som vart tekne i bruk hausten 2007.  Teamleiar for Løkevegen bufellesskap er Eva Kathrin Ytterland  


 

Viktige telefonnummer: VAOMS
Viktige telefonnummer: VAOMS
Viktige telefonnummer: 
Sentralbordet, Giske omsorgsdistrikt (månd. - fred. 08.00 - 15.30)70 18 83 00
Somatisk avd. Kølve (1. etg.)70 18 83 16
Somatisk avd. Signalen (2. etg.) 70 18 83 22
Hustruhamna bukollektiv (tidl.Valderøy buf)70 18 83 71
Løkevegen bufellesskap70 18 81 65/70 18 81 66
Skomakarvegen bufellesskap (tidl. Valderøy buf)70 18 82 28
Gudmundvegen bufellesskap, kontor (måndag - fredag på dagtid):70 18 82 88
Kart
Giske omsorgssenter
Publisert av Karianne Hildremyr. Ansvarleg Ebba Hjellbakk. Sist endra 09.05.2014
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon
  • Søk
Giske kommune,Valderhaug 4, 6050 Valderøya Tlf. 70 18 80 00 - Fax: 70 18 80 01 - post@giske.kommune.no
padlock