Kunngjeringar
Publisert 27.06.2017
Framside framlegg til planstrategi

Giske formannskap vedtok i møte 29.05.2017, sak F-053/17, å offentleggjere framlegg til
Planstrategi for Giske kommune 2017 – 2020 i samsvar med plan- og bygningslova §§ 3-3 og
10-1 i minst 30 dagar før handsaming i kommunestyret.


Framlegg til planstrategi for Giske kommune 2017 – 2020 har vorte politisk handsam i alle
råd og komitear. Planstrategien er lagt ut i resepsjonen på Giske rådhus i perioden 21.06.2017 – 21.08.2017.


Merknadar skal vere skriftlege til Giske kommune, Rådhuset, 6050 Valderøya eller til
post@giske.kommune.no innan 21.08.2017. Gje opp saksreferanse 15/1346.

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering