Kunngjeringar
Publisert 22.06.2017
Plangrense Ytterlandshamna II

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid
for Ytterland II, gbnr. 188/23, 90 og 100 med flere - Giske kommune.


Vestlig del av planområdet er regulert til industri og havneområdet, østlig del er regulert til
kombinasjonsformål forretning/kontor/overnatting, samt trafikkområde, parkering og bussterminal.
I kommuneplanen sin arealdel 2009 – 2021 har området formål erverv (underkategori forretning,
kontor, industri og lager), havn og veg.

Publisert 01.06.2017

Green Cycle AS har sendt Nærings- og Fiskerdept. søknad om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalgar på lokalitet NFFFA_6 Vikane i Giske kommune. Søknaden vert her lagt ut for kunngjering - sjå saksdokument.

Send merknader til post@giske.kommune.no innan 1. juli 2017.

Publisert 31.05.2017
Planprogrammet

Giske kommune har starta arbeidet med pilotprosjekt om kommunedelplan for naturmangfald. Utsending av framlegg til planprogram og oppstart av planarbeid vart vedteke i formannskapet 29.05.2017, sak F-059/17, og blir sendt på høyring i samsvar med plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-13.

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering