Kunngjeringar
Publisert 23.03.2017
Kommmuneplanen sin arealdel 2017 - 2029- framlegg til plankart

Etter vedtak i kommuneplanutvalet 27.02.2017, sak F-030/17, blir framlegg til kommuneplanen sin arealdel lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Innspel kan sendast til; Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller helst på e-post: post@giske.kommune.no. Alle plandokument er tilgjengelege som vedlegg på denne sida. Høyringsfrist for innspel til offentleg ettersyn av kommuneplanen sin arealdel er 19.05.2017.

Publisert 16.03.2017
Detaljplan Storebakken II - plangrense

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 og vedtak i Komité for miljø og tekniske saker 09:03:2017, sak KMT-013/17, vert De med dette varsla om at det er sett i gong planarbeid for eit område på Molnes, Vigra, ved enden av Storebakken. Området er regulert frå før.

Publisert 16.03.2017
Detaljplan Årbakken - plangrense

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 og vedtak i Komité for miljø og tekniske saker 09.03.2017, sak KMT-015/17, vert De med dette varsla om at det er sett i gong planarbeid for eit område på Sandnes, Godøya, ved kommunevegen Årbakken. Området er delvis regulert frå før.

Publisert 16.03.2017
Detaljplan Reineseanlegg Valderhaugstrand

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 og vedtak i Komité for miljø og tekniske saker 09.03.2017, sak KMT-012/17, vert De med dette varsla om at det er sett i gong planarbeid for eit område på Valderhaugstrand, Valderøya, ved fergjekaia. Området er regulert frå før.

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering