Kunngjeringar
Publisert 16.10.2017

Det vert varsla om oppstart av privat reguleringsarbeid for Budafjellet II. Vedlagt er kunngjøringsbrev, dokument og kart. Merknader/ innspel til kunngjeringa sendast ProESS AS innan 13.11.17.

Publisert 13.10.2017
GK-våpen-rgb.jpg

Vi sender med dette Giske kommune sitt framlegg til ny bustadsosial handlingsplan 2017-2021 ut på høyring. Planen ligg ved denne meldinga.

Høyringsfristen er 10.november. Send innspel til post@giske.kommune.no.

 

Publisert 04.10.2017
Framlegg til plankart for kommuneplanen sin arealdel 2017 - 2029

Etter vedtak i kommuneplanutvalet 15.09.2017, sak F-088/17|, blir framlegg til kommuneplanen sin arealdel lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

 

Høyringsfrist for innspel til offentleg ettersyn av arealdelen er 17.11.2017.

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering