Viktig informasjon frå alle skulekrinsar / 17. mai-komiteane i Giske

Det er svært viktig at alle 17. mai-komiteane melder inn til Politiet informasjon om:

  • togrute og tidspunkt for 17. mai-tog
  • kontaktperson med telefonnummer

Politiet sin kontaktperson er Renate Grande Skodje, tlf 70 11 87 00, e-post: renate.grande.skodje@politiet.no, www.politi.no