Vær med i spørjeundersøking frå FRAM

Korleis ønsker du å betale på buss og hurtigbåt?

Klikk for stort bilete I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbod på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. Vi ønsker derfor å finne ut meir om dei reisande sine vanar og ønsker for betaling på reiser med buss og hurtigbåt.

Ved å svare på spørjeundersøkinga, kan innbyggarane i Møre og Romsdal påverke korleis det framtidige billetteringssystemet skal bli for buss og hurtigbåt i Møre og Romsdal.

Frist for å svare på undersøkinga er 31. desember 2019.

Lenke til spørsmåla ligg her:

https://response.questback.com/mreogromsdalfylke/ki7bzlgicf

 

QR-kode:

Klikk for stort bilete 

​