UKM Giske 2021 + Momentium = Sant

Ung Kultur Møtes i Giske, også i 2021, til tross for den pågåande pandemien.

Klikk for stort bilete  

Grunna ulike omsyn til smittevern og folkemengder har vi freista å prøve ei ny tilnærming i år. I staden for den tradisjonelle stormønstringa med publikum til stades, vil vi i mars invitere ungdommen til innspeling av dei ulike innslaga i profesjonelle lokalitetar hos Momentium i Øygardshamna. Dette er ein strålande moglegheit for aspirerande kulturutøvarar til å sjå korleis ting blir gjort hjå dei som verkeleg kan det! Bidrag som ikkje passar til sceneframføring (biletkunst, film, skulptur osb) vil bli fletta inn i den digitale produksjonen etter at opptaka er gjort.

Påmelding her innan 15. mars.

Velkomen til UKM i Giske 2021!