Trygge ryddeaksjonar under koronautbrotet

Klikk for stort bilete3. klasse på Godøya har rydda før 17. mai https://www.facebook.com/plastfritt/    Hold Norge Rent har laga eit sett med reglar for å gjennomføre trygge ryddeaksjonar under koronautbrotet, og vi minnar om at Rusken-aksjonen i Giske no er  undervegs: Sjå eigen artikkel om Rusken her.

Hugs også at det er ferdselsforbod i verneområda langs kysten i hekketida.

I meldinga frå Hold Norge Rent skriv dei mellom anna:

"Fra torsdag 7. mai ble det igjen mulig å organisere og gjennomføre frivillige ryddeaksjoner med inntil 50 personer, så lenge gjeldende smittevernregler respekteres. NB! Ryddeaksjoner med over 20 personer må ha en ansvarlig arrangør med oversikt over alle som er til stede og med ansvar for at smittevernreglene følges.

Her er Hold Norge Rents råd for trygg rydding:

  • Følg friluftslivets koronavettregler
  • Unngå områder der mange samles og hold avstand
  • Bruk hansker og vask hendene grundig etter ryddingen
  • Ikke del pose eller søppelsekk med andre
  • Unngå bruk av kollektivtransport
  • Unngå å overbelaste gjenvinningsstasjonene

Friluftslivets koronavettregler

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivsorganisasjonene har gått sammen om ni felles råd for en god og trygg tur.

Les mer her: Friluftslivets koronavettregler

Nytt nasjonalt verktøy - Rydde

Sammen med Senter for oljevern og marint miljø har Hold Norge Rent lansert Rydde som er Norges nye nasjonale verktøy for frivillige ryddeaksjoner.

Husk å oppfordre alle frivillige til å registrere ryddeaksjoner og funn i etterkant av aksjonen i Rydde. "

Hugs ferdselsforbod i hekketida

Vi minnar om at det er ferdselsforbod i mange verneområde langs kysten i hekketida. Forbodet mot å ferdast og gå i land er sett av omsyn til sjøfuglane. Hekkande sjøfugl kan bli forstyrra av menneske, og i verste fall avbryte hekkinga og forlate reiret. Hissige måker eller terner som varslar og stupar mot deg er eit signal om at du er for nær og bør trekke deg roleg unna. Område med ferdselsforbod er merkte med skilt og nokre stader med informasjonstavler. 

Sjå meir om Ramsarområda >Giske våtmarkssystem på https://faktaark.naturbase.no/?id=VM00000058

Naturvernområda i Giske:

Sjå https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/enkelt-sok/?ds=1&f1=15_M%C3%B8re%20og%20Romsdal&f2=15_Giske