Tilskot til Spesielle Miljøtiltak mv. i Landbruket, SMIL

Tilskot til drenering av jordbruksjord.

Tilskot etter forskriftene: «Forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket» og «Forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord»
 

Formål:
 

Fremme natur og kulturminneverdiane og minke forureining i jordbruket, samt stimulere til auka bruk av beite.
Drenering av tidlegare grøfta jordbruksjord

 

Søknadsfrist: For begge tilskotsordningane: 01.04.2017.  Søknad sendast kommunen.   

                                                                      

For meir informasjon, sjå nettsida  Landbruksdirektoratet.no.
Du kan treffe saksbehandlar på telefon; 70207632.

 

Publisert av Reidunn V. Strømsheim. Sist endra 14.03.2017

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering