Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Klikk for stort bileteGiske kommune opnar for søknadar om tilskot til to tiltaksområder i landbruket. Dette gjeld: Spesielle miljøtiltak i landbruket. Tiltak til fornying og bruk av gamalt kulturlandskap er av dei prioriterte områda for Smil-tilskotet. Løyvinga for Giske i 2019 er kr. 70 000,-. Drenering av tidlegare drenert jordbruksjord er retta mot aktivt fulldyrka areal som treng fornya drenering for å halde avlingsnivået oppe.  Løyvinga for Giske i 2019 er kr. 100 000,-.

Søknadsfristen for begge ordningane er sett til 30. April. Etter dette blir søknadane handsama etter kvart som dei kjem inn. Søknadsskjema er elektronisk og må sendast inn via Altinn. Ta elles kontakt med landbrukskontoret for meir informasjon.

 

John Ole Aarsæther
Rådgjevar, landbruk
mob. tlf. 97 75 96 65