Spelemidlar. Årleg søknadsfrist 15. oktober

Idrettslag, velforeiningar og andre godkjente lag kan søkje spelemidlar til å bygge og rehabilitere anlegg og område for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, samt nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har justert regelverket frå og med i år.

 

Søknad om spelemidlar skal framleis sendast kommunen seinast innan 15. oktober kvart år.

Her er kommunen sin generelle innleiiande informasjon om regelverket (PDF, 302 kB)