Råd i samband med vinterferie

 Komande veke er det vinterferie og mange vil nok benytte seg av sjansen til å besøke eller gjere aktivitetar saman med familie/vener både i og utanfor kommunen. 

Klikk for stort bilete 

Det er viktig å følge generelle smittevernråd og nasjonale anbefalingar.

Nokre av dei nasjonale råda er:

- Unngå nærkontakt med andre, hald 1 meter avstand til dei du ikkje bur saman med.

- Det er anbefalt å ikkje invitere fleire enn fem personar (eller ein familie) på besøk

- Ved sosiale samlingar utanfor heimen er det ikkje lov å vere meir enn 10 personar saman. ( leid lokaer/resturanter).

Teststasjonen vil være open som vanleg måndag til fredag kl 09-11.

Følgande bør testast:

  1. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andresymptom på covid-19
  2. Nærkontaktar, start og avslutning av karantene, ved utbrot bør utvidet testing av andre kontaktar, personar som får varsel i «smittestopp»
  3. Obligatorisk testing på grenseovergangar, bør også test dag 7 etter ankomst.
  4. Alle som sjølv mistenker at dei er smitta av covid-19.

 Viser til reiseråd innad i Norge:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/