Øysenteret - oppstartmelding

Giske kommune - kommunevåpen lite - Klikk for stort bilete

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR ØYSENTERET OG

NÆRLIGGENDE OMRÅDER - GISKE KOMMUNE

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Øysenteret og nærliggende områder, gbnr. 185/170, 265, 266, 304, 312 og 336 - Giske kommune.

Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til erverv; forretning, kontor, lager og industri. Kommuneplanen sin arealdel er under rullering, og det er foreslått at området avsettes til kombinasjonsformål bustad, kontor, uteopphaldsareal, forretning, offentlig eller privat tjenesteyting og småskala næringsverksemd.

Publisert av Henrik Wang. Sist endra 25.10.2017

Sjå heile meldinga med vedlegg under Filoversikt . Merknadsfrist 23.11.17

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering