Ny sjølvbeteningsløysing for bustønad

Klikk for stort bilete Husbanken opna 4. februar ei elektronisk sjølvbeteningsløysing for søkarar og brukarar av bustønadsordninga som vil gjere det enklare å bruke både for brukarane og for kommunane.

Vinst for brukarane er at dei:

  • kan sjå alle sine vedtak
  • kan sjølv endre opplysningar i alle felt i søknaden
  • får oversikt over alle saker under behandling
  • kan enkelt sjå alle søknader ogvedtak i eit eiget arkiv

Kommunane vil på si side få færre førespurnader, gje raskare saksbehandling, inga arkivering - og sakspapira vert arkivert på ein stad.

Sjå meir info.