Ny koronakrisepakke for frivillege lag og organisasjonar er klar. Sjekk om du kan søke

Klikk for stort bilete   

 

Ny koronakrisepakke for frivillege lag og organisasjonar er klar. Viktig informasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har sendt ut informasjon om at ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organsiasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige lag organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.

Dette er viktig informasjon til frivillige lag og organisasjonar i kommunen.

Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31.august 2020.

Søkjarane må vere registrerte i Frivilligregisterert.

Det er no opna for å søkje.
Søknadsfristen er 15. september 2020

Bokmål: Ny krisepakke for frivilligheten 

 

Nynorsk: Ny krisepakke for friviligheita