Møt leiarane i Giske kommune!

Rådmann Marianne Stokkereit Aasen - Klikk for stort bilete Du finn no ein oversikt over einings- og stabsleiarane i kommunen, kva ansvar og oppgåver den einskilde leiaren har og kva tenesteområde desse høyrer til med epost eller telefonnr.: Ta gjerne kontakt om det er spørsmål eller saker du ønskjer å drøfte!

Sjå oversikta her.