Mitt Møre og Romsdal?

Klikk for stort bilete Møre og Romsdal fylkeskommune er ute med ei spørjeundersøking, kalla ‘Mitt Møre og Romsdal’, der befolkninga i fylket og i kommunane får mulegheit til å kome med sine innspel om framtida til fylket.

Du kan bli med på undersøkinga her, og samstundes vere med i trekninga av fine Lannulva-produkt.