Matrikkel og grunnbok vert mellombels stengt for oppdatering.

Kartverket meldar at matrikkelen og grunnboka vert stengt for oppdatering mot slutten av året. Det vert då ikkje mogleg å opprette nye eigedommar, adresser eller sende inn dokument til tinglysing.

Matrikkelen stengast for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 kl. 18.00 til og med 1. januar 2020.

  • Dette medfører blant anna at det ikkje er mogleg å opprette nye eigedomar, nye adresser eller registrering av bygninger i denne perioden.

Grunnboka stengast for all oppdatering frå 27. desember 2019 kl. 20.00 til og med 1. januar 2020

  • Dette betyr at ingen dokumenter kan sendast til tinglysing verken elektronisk eller på papir i denne perioden.

Meir informasjon her: https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/nedetid-matrikkel-grunnbok-2019/