Litt, mye eller heilt avstand?

Klikk for stort bilete Skal du halde litt, mye eller heilt avstand? 
Folkehelseinstituttet oppmodar alle om å halde nok avstand til næraste person. Føremålet er å avgrense eller seinke utbrot av Koronaviruset COVID-19.

Råd og tiltak for befolkningen generelt

  • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
  • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
  • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming utenfor hjemmet.
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
  • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
  • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
  • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk. Les mer i artikkelen: Råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke testes for covid-19.

Sjå heile artikkelen på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#informasjon-for-befolkningen