Kartlegging av naturtypar i Giske kommune -2019

Vi ynskjer å informere på vegen av Fylkesmannen i Møre og Romsdal at det blir kartlegging av naturtypar på Sunnmøre frå slutten av juni til august. Informasjon om prosjektet og aktuelle område i Giske kommune kan finnast ved å følgje lenken https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Naturmangfald/Naturkartlegging/kartlegging-av-naturtypar-i-more-og-romsdal-i-2019/

Ta gjerne kontakt med Solveig Silset Berg i Mijøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, epost: fmmrsobe@fylkesmannen.no, eller tlf. 71 25 85 17 om det er spørsmål.