Jusspimarka - forslag til nytt vegnamn på Valderhaugsstrand - høyring

Giske formannskap har i møte 13.11.17 etter innspel frå namnenemnda, kome med framlegg om å namne veg i regulert bustadfelt syd for Jusspivegen til Jusspimarka. Forslaget blir no lagt ut slik at lokale organisasjonar med særleg interesse av eller tilknyting til namnet og grunneigarar frå dei gamle gardsbruka kan kome med innspel. Frist for innspel er sett til 23.01.18.

Innspel kan sendast pr post til Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller e-post: post@giske.kommune.no Vennlegst merk post "12/1621 nytt vegnamn - Valderhaugsstrand".

Publisert av Synnes Frode. Sist endra 17.11.2017

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering