Interessert i klimavennlig planlegging?

Region Ålesund - Klikk for stort bilete

Region Ålesund har ledig ettårig engasjement som prosjektkoordinator for forprosjektet for klimavennlig areal- og transportplanlegging. Det er mulig at stillingens varighet vil bli forlenget.

 

Publisert av Henrik Wang. Sist endra 13.07.2017

I Ålesundregionen står utslippene fra transportsektoren for en svært stor andel av klimagassutslippene. Samordning av areal‐ og transportplanlegging er helt sentralt for å få ned disse utslippene. Samordning er også sentralt for å få til bærekraftig og attraktiv utvikling.

Kommunene i Ålesundregionen har fått støtte fra regjeringens Klimasatsmidler til et forprosjekt der det skal framskaffes et faglig grunnlag for å utarbeide en felles klima‐, areal‐ og transportplan. Forprosjektet skal også etablere en prosjektorganisasjon for utarbeiding av felles klima‐, areal- og transportplan for Sunnmøre.

Prosjektkoordinatoren vil rapportere til styringsgruppen for Region Ålesund. Organisasjonsmessig vil stillingen ligge ved rådmannens stab i Ålesund kommune.  Det er ei 100 % stilling i utganspunktet for ett år.

Vi ønsker snarlig tiltredelse i stillingen.

Sjå meir her, eller i fil-vedlegget.

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering