Høyring om lokal forskrift om orden i og bruk av farvann og hamner

Forskrift om bl.a. bruk av vannskuter i Giske kommune

I samsvar med forskrift «FOR-2017-06-20-852 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner» og vedtak i Giske formannskap 18.06.18 f.sak 068/18 om høyring av lokal forskrift om orden i og bruk av farvann og hammer i Giske, ber ein om uttale før vidare behandling.

Denne forskrifta omfattar også forbod mot bruk av vannskuter i Giske.

Saksdokument med utkast til lokal forskrift ligg ved denne kunngjeringa og kan også fåast på servicekontoret, Giske kommune.

Uttale sendast som epost til post@giske.kommune.no  eller som post til: Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya. Frist for uttale er 23.08.18.

 

Vedlegg: