God svarprosent på folkehelseundersøkinga

Det er totalt 660 personar i Giske kommune som har svart på folkehelseundersøkinga som vart gjennomført i perioden 1.-14. februar. Dette gir ein svarprosent på 46,3%, noko som ligg rett over gjennomsnittlig svarprosent i fylket. Kommunen vil få presentert tala frå Fylkeskommunen og Folkhelseinstituttet i løpet av april/mai. Denne undersøkinga gir oss ei unik moglegheit til å få eit betre bilete av folkehelsa i Giske.

 

Vi vil nytte høvet til å takke alle som har deltatt.