Giske planforum

I samband med utarbeiding av samfunnsdelen og arealdelen vart det oppretta prosjektgruppe for planarbeidet. Prosjektgruppa består av rådmann, assisterande rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, næringssjef, einingsleiar teknisk, einingsleiar miljø og kultur, folkehelsekoordinator, barn og unge sin representant og planleggar.
Dette har vore så nyttig at prosjektgruppa har vorte permanent og fått nytt namn; Giske planforum. Giske planforum blir nytta til å diskutere overordna problemstillingar tverrfagleg.

Publisert av Bjarte Friis Friisvold. Sist endra 26.04.2017
Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering