Forskrift om feiing - høyring

Giske kommune sitt kommunevåpen - Klikk for stort bileteForskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Giske er lagt ut på høyring.
Frist for merknader er 31. desember 2019.

Føremålet med forskrifta er å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Giske kommune, slik at sannsynet for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, vert redusert så mykje som mogleg.

Forskrifta skal vidare gi kommunen grunnlag for å dekkje sine utgifter i samband med gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar til brann- og eksplosjonsvernlova § 11 første ledd bokstav h. Tenesta skal prisast i tråd med sjølvkostprinsippet.

Sjå heile utkastet til forskrift: