Endringar i flybussen til/frå Ålesund Lufthamn Vigra

Klikk for stort bilete Møre og Romsdal Fylkeskommune meldar at med endringar i lovverket og vedtak i Samferdselsutvalet vert det opna for at kommersielle aktørar får drive flybuss til/ frå Ålesund Lufthamn Vigra. Dagens fylkeskommunale ruteopplegg, der FRAM hadde bussruter som var tilpassa flytrafikken på Vigra, går difor ut frå og med 1. jan. 2020.

Fylkeskommunen viser til at det er no 3 selskap som har fått løyve til å drive bussrutene til/ frå flyplassen: Vy Buss AS, Sula Rutelag AS og Ålesund Turvogn Service AS. 

Desse startar opp si drift frå 1. jan. 2020 på strekningane Moa - Ålesund sentrum - flyplassen, og Valderøy Hurtigbåtkai - flyplassen. Rutetidene på hurtigbåten vert uendra, og båten vil vente som før inntil 5 minutt på bussane.

Det vert ikkje mogleg å billettere ei reise som dekkjer både kommesiell og fylkeskommunal transport.