Endring i bussrute på Giske

Sommarferie 2019

På grunn av arbeidar i samband med den nye skulevegen på Giske, blir delar av Skulevegen og Burmavegen stengt i løpet av sommarferien. Fram til skulestart skal bussene kjøyre Øydgardsvegen – Brautlibrauta – Hølevegen – Burmavegen- Øydgardsvegen. Den nye rute som gjeld for skuleferieperioden er merkt  gult på kartet. Dei stengde vegar er merkt raudt på kartet.

Ta kontakt med VA-kontoret på  tlf.70 18 80 00 dersom det er spørsmål.

Klikk for stort bilete