Brukarundesøking om reisevanar i Giske og Ålesund kommunar

Skulebuss - Klikk for stort bilete

Møre og Romsdal fylkeskommune har, i samarbeid med Giske og Ålesund kommunar, starta ein gjennomgang av kollektivtrafikktilbodet i desse kommunane.

 

 

Publisert av Henrik Wang. Sist endra 13.07.2017

- I samband med dette arbeidet ønsker vi å vite meir om reisevanane til innbyggarane i kommunane, seier Svein Ivar Aarskog frå samferdselsavdelinga i fylkeskommunen.

- Vi håpar at så mange som mogleg vil svare - både unge, vaksne og eldre, slik at vi får eit godt bilde av korleis reisevanane til dei som bor i dei to kommunane er. Svara frå spørjeundersøkinga skal brukast i planlegginga av det nye ruteoppsettet, seier Aarskog.

Gje ditt svar på undersøkinga for Giske kommune, her:

https://response.questback.com/mreogromsdalfylke/aopibksvwr

 

Undersøkinga vil bli gjort tilgjengeleg på www.mrfylke.no under SAMFERDSEL og på nettsidene til kommunane Giske og Ålesund.

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering