Avgrens besøk

Frå 4. januar vil Giske kommune be om at ein ved besøk på bukollektiva og sjukeheimen utviser ekstra varsemd og reduserer talet på besøkande.

Klikk for stort bilete 

Det vert oppfordra om at ein avgrenser besøka dei neste vekene slik at ein held seg til 1 eller 2 faste personar. Dersom det er situasjonar som gjer at ein ynskjer fleire må de ta kontakt med omsorgssenteret for å gjere konkrete avtalar.