Å fullføre et liv - Fagdagen Palliasjon og demens

31. august er det klart for ein viktig fagdag innan palliasjon og demens. Meld deg på her. Dagen blir på Øygardshamna på øya Giske.Der er parkering eller du kan ta buss. Dette blir ein flott dag med høgt fagleg fokus. Om du vil kan du bu på Ålesund Airport Hotell

Spre ordet til dei du kjenner slik at alle som ynskjer å delta får delta. NB påmeldingsfristen er 10.august.

Å fullføre eit liv - Klikk for stort bilete

Her er plan for dagen:

09.00 Åpning ved Ordførar Harry Valderhaug
09.15-11.00

Gro Helen Dale

Palliativ Care- tiltak som sikrar verdigheit

10.15-11.00

Aart Huurnink

Demens og palliasjon, når livet går mot slutten

11.15-12.00 Oddgeir Synnes. Fortellingar ved livets slutt.
12.00-13.00 Lunsj. Det blir servert ein enkel lunsj
13.00-14.45

Garrett Chan.

Communication in Palliativ Care

Kommunikasjon i palliativ omsorg

14.45-15.00 Avslutning

 

Pris pr deltakar er kr 300.

Har du spørsmål så ta kontakt med Tore Nordstrand Uggedal. tono2@giske.kommune.no