Aktuelt

Vil du sjekke fakturaene dine frå Giske kommune eller søke utsetjing av ei rekning? Då kan du gjere det enkelt sjølv.

 - Kva gjer du om straumen vert borte fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke, eller det manglar vatn i springen?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrar Direktoratet for Samfunn og Beredskap (DSB) alle å vere budd på å klare seg sjølv i tre dagar. Dei grunnleggande behova som ein må dekke dei første tre dagane av ei krise er :

  • varme
  • drikke
  • mat
  • legemidlar
  • hygiene
  • informasjon

På www.sikkerhverdag.no , finn du konkrete forslag til kva du alltid bør ha i heimen.

Marianne Stokkereit Aasen (51) vart tilsett som ny rådmann i Giske kommune 29. november 2018 av kommunestyret.

Du er med dette invitert til inspirasjonskonferanse om velferdsteknologi på Valderøy Barneskule 7. desember kl. 9-12 og kl. 12.30-15.30.
Her vil du få kunnskap om kva velferdsteknologiske løysingar vi har og korleis Giske kommune tenker rundt dette.

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar. 

Ungdata er ei lokal ungdomsundersøking. Det er eit spørjeskjemabasert verktøy som inneheld spørsmål og tema knytta til familie, vennskap, skule, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og fritid. Les kva ungdommen meiner her

Endeleg er det klart for årets open hall! Det blir aktivitet på alle øyane, men med ei rullering slik at flest muleg får høve å delta på øya der ein bur. Tilbodet er ope for alle uavhengig av kva øy ein bur på, men gjeld særskilt familiar med barn og unge. Idrettslaga stiller med aktivitetsleiarar og rullerer på å halde hallane opne. Tilbodet blir gitt søndagar kl 1200 - 1500.

 

Vegvesenet meldar at frå søndag 3. februar blir det kolonnekøyring heile døgnet i Godøytunnelen. Hurtigbåtsambandet mellom Godøya, Valderøya og Ålesund blir derfor avslutta.

Statens Strålevern meldar at frå 1. november vert det muleg å kjøpe jod-tablettar i apotek.

Myndigheitene rår alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande barn å kjøpe tablettar for heimelagring. Dei skal bare takast etter råd frå myndigheitene.

Årets influensavaksine er kome til Giske legekontor. Alle over 65 år, mange med kronisk sjukdom, gravide i 2. og 3. trimester og helsepersonell bør vaksinere seg.