Aktuelt

Besøksreglar omsorgssenter

Opne dører ved omsorgssenter og bufellesskap i Giske kommune, dørene er opne fram til kl 20.00.

Klikk for stort bilete 

Ein treng ikkje lenger gi beskjed til avdelingane før besøk.

Vi oppmodar om at alle registrerar seg ved ankomst.

Besøk skal skje på bebuarrom og ikkje i fellesareal.

Fleire kan vere på besøk samtidig, følg generelle retningslinjer for vaksinerte og uvaksinerte.

Endring kan skje.

Kommunane som inngår i Ålesund og Stranda veterinærvaktdistrikt kunngjer med dette konkurranse om veterinærvakttenester.

Tilskotta skal medverke til eigna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. 

I den nye kartløysinga finn du gjeldande kommuneplan, reguleringsplanar og planar under arbeid. Du kan også finne informasjon om adresser, gards- og bruksnummer og storleiken på eigedomar og tomter.

Vi oppmodar alle som skal besøke Alnes og Godøyfjellet til å bruke dei offentlege parkeringsplassane som er tilgjengelege, sjå kart (PDF, 132 kB).

 

Vaksina er tilgjengeleg ved Giske legekontor.