Aktuelt

Ny politisk sekretær

Ingvild Nautvik (34) er tilsett som politisk sekretær. Ho tek over jobben etter Karin Vea Sæther som har hatt denne jobben i meir enn 50 år.

Klikk for stort bileteIngvild Nautvik er tilsett som politisk sekretær.   

Nautvik har ein bachelor i Offentleg Administrasjon og leiing ved Universitetet i Oslo, og eit enkeltemne i Arbeidsrett ved juridisk fakultet same stad. For tida held ho på med ein samlingsbasert mastergrad på deltid i offentleg styring ved Høgskolen Innlandet på Lillehammer.

Nautvik har arbeidd ved Heimen Husflid i Oslo sidan 2009 og har dei siste fem åra vore butikkansvarleg og teamleiar. Ho har blant anna hatt ansvar for opplæring, backoffice og systemutvikling.

Nautvik kjem frå Volda, men har budd i Oslo sidan 2008. Ho flyttar tilbake til Sunnmøre med mann og ein son på eit år, og skal ta til i stillinga allereie 1. mars.

Breivik Mek. Verkstad AS er kåra til Årets Bedrift i Giske for 2018. Bakgrunnen er bl.a. stødig og langvarig vekst frå enkeltmannsføretaket som Ken Breivik starta i 1994 til den store verkstaden på Valkvæ. I dag sysselset bedrifta over 30 personar, har solid eigenkapital og leverar produksjonsutstyr både lokalt og internasjonalt.

Prisen vert utdelt av juryformann Jan Ove Skodje og ordførar Harry Valderhaug på kommunestyremøtet 14. februar kl. 17. Overrekkinga vert overført direkte på Web-TV.

Statens Vegvesen meldar at frå søndag 3. februar blir det faste kolonnar gjennom heile døgnet i Godøytunnelen. Kolonnetidene vil vere dei same heile veka, frå måndag til søndag, fram til arbeidet i tunnelen er ferdig til påske.

Møre og Romsdal fylke ber om innspel til ny ordning for AutoPASS på ferjesamband. Dette omfattar bl.a. endring der passasjerar ikkje skal betale ferjebillett og at kostnaden i staden vert lagt på bil-billetten. 

Høyringsfrist til fylket er satt til 25. februar 2019.

Kommunebudsjettet for kommande år og økonomiplanen for kommande 4-årige periode vert kvart år behandla av kommunestyret før jul.

Digital økonomiplan ligg på nett her.

 

Det har oppstått brot på vassforsyninga på Valderøya. Staden er enno ikkje funne, men teknisk reknar med at skaden er lokalisert og reparert i løpet av dagen.

Mange utval og komitear har vore inne i arbeidet med budsjettarbeidet for kommande år, og det har kome spørsmål om kva som vart endeleg bestemt av kommunestyret i budsjettsaka den 29. november 2018.

Vi legg difor ved det endelege vedtaket i kommunestyresak 066/18 til orientering.

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd nytt ruteopplegg for rutebuss i Giske frå 1. mai 2019 og ønskjer tilbakemeldingar og innspel til dette.

Gå til https://frammr.no/FRAM/Ruteopplegg-Giske for meir informasjon, lenkjer til dei nye rutetabellane og kor du skal sende ditt innspel.

Norovirus er svært smittsamt. Dei viktigaste førebyggande tiltaka er grundig handvask med såpe og vatn og god kjøkkenhygiene heime, i skule og i barnehage. Vinteren er høgsesong for omgangssjuke på grunn av norovirusinfeksjonar.

Vil du sjekke fakturaene dine frå Giske kommune eller søke utsetjing av ei rekning? Då kan du gjere det enkelt sjølv.