Aktuelt

Barn som blir sjuke skal framleis halde seg heime dei fyrste dagane – også dei som tester negativt på hurtigtest

Vis omsyn til andre – hald barnet heime dei fyrste dagane når dei blir sjuke med forkjølings- eller influensasymptom, minner kommuneoverlege Anne-Line Sommerdalen om.

 

Barn som får nyoppståtte symptom på forkjøling eller influensa må framleis vere heime. Dette er viktig for å unngå at dei smittar andre i skulen og barnehagen.

Sjølv om barnet tester negativt på hurtigtest skal ein vere heime dei fyrste dagane.

Når barna er i betring og berre har litt restsymptom kan dei kome attende i skule og barnehage. Dette vil ofte ta 1-2 dagar.

Vi er bekymra for at det kan bli mykje smitte med både koronavirus, RS-virus, influensavirus og andre virus no utover hausten og vinteren, sei Anne-Line Sommerdalen.

Ofte er ein mest smittsam dei fyrste dagane når ein blir sjuk.

Barn som berre har rennande nase kan gå i barnehage og skule.

Barn som har kroniske plager kan gå i barnehage og skule, det er ved nyoppståtte symptom det er viktig å halde seg heime.

 

Meir informasjon kan de finner her:

Barn og ungdom - FHI

 

Flytskjema med råd om kva ein skal gjere når ein får nyoppståtte luftvegssymptom:

Flytskjema ved nyoppståtte symptom - FHI

To smitta i veke 39

 

 

FHI har vurdert ny kunnskap om effekt og bivirkningar hos unge, og anbefalar at ungdommar født i 2004 og 2005 får dose 2 etter 12 veker.

 

 

Iht. plan- og bygningslova § 12-1 og § 12-8 varslast det om at det er igangsett arbeid med reguleringsplan for utbetring av farleia ved Djupefluda i Giske kommune, sør for Høgsteinneset på Godøya. Sjå meir info i vedlagte dokument.

Frist for innspel til planarbeida er sett til: 29. oktober 2021

Folkehelseinstituttet har laget eit flytskjema som er nyttig når man får luftvegssymptomer. 

  

Giske kommunale legesenter mottar influensavaksine i veke 43 og starter dermed med vaksinering 28.10.2021.

 

Hurtigtest og PCR-test. 

 

Smittetall

 

Når skal du ta hurtigtest eller PCR-test. 

 

Skaterampene ved Valderøy barneskule vart midlertidig stengt, tysdag 31. august, grunna opplevd støy i nabolaget. I dag opnar dei igjen. 

 

Det er klart for utlysing av årets kulturmidlar. Søknadsfristen er sett til 15. oktober.