Aktuelt

17. mai festforestilling for Giske kommune (opptak)

Klikk for stort bilete17. mai sende vi ein times festforestilling på Facebook. Her kan du sjå opptak av forestillinga.

Vi får i løpet av en drøy time presentert barna sin tale med barn frå alle fire øyane våre, helsing frå ordførar Harry Valderhaug, tale frå russepresident Karethe Torben, historiske tilbakeblikk, helsing frå alle barneskulane, tryllekunstar frå Tito og Aurora, Ole Reinlund og barn frå Alnes, innslag frå Lea Sofie Grande Røsvik, Jon Roald og Andrea Austnes korpsmusikk frå Vigra og Valderøy skulemusikk, Vigra og Valderøy Ungdomsmusikk, Giske Mannskor og Godøy brass.

  Husbanken meldar at den øvre inntektsgrensa for å ta imot bustønad (bostøtte) er auka fram til utgangen av oktober. Føremålet er å hjelpe husstandar med lave inntekter som vert ramma økonomisk av korona-epidemien.

  Frå mandag 18. mai vert opningstidene i barnehagane i kommunen auka til sju timar kvar dag. Denne utvidinga håper vi vil gjere kvardagen betre for våre brukarar.

 NAV sine tal over arbeidsløysa i Møre og Romsdal viser betring på arbeidsmarknaden: I Giske var det pr. 12. mai 312 personar heilt utan arbeid (7,1%), mot 375 personar i heile april og 430 i mars.

 

   Hold Norge Rent har laga eit sett med reglar for å gjennomføre trygge ryddeaksjonar under koronautbrotet, og vi minnar om at Rusken-aksjonen i Giske no er  undervegs: Sjå eigen artikkel om Rusken her.

Hugs også at det er ferdselsforbod i verneområda langs kysten i hekketida.

 Ryddeaksjonen har i år diverre falt mellom stolane pga. Korona-situasjonen, men ÅRIM meldar at dei likevel har fått det på plass.  ÅRIM hentar onsdag 20 mai. Meld inn hentinga til ÅRIM  før tysdag 19. mai  kl 12.

 

 Mandag fekk helseleiinga i Giske rapport om nok eit tilfelle av korona-smitte i kommunen. Dette er ein heimebuande som mottek tenester frå heimetenestene i Giske.

 No er det og nye reglar når det gjeld storleik på grupper som kan møtes. Det er utvida til å vere 50 personer dersom det er ein ansvarleg arrangør som står bak, og inntil 20 personer i uorganiserte samlingar.

 Giske kommune avviklar kommunestyre 7. mai frå kl. 16.00. Dette vert igjen digitalt, slik førre kommunestyre vart halde, og det vert høve til å følgje møtet på stream på nettsida: www.giske.kommune.no

Dokumenta til kommunestyret ligg ute på nettsida https://www.giske.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2105&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1040&

 "Kva tiltak meinar du er viktig å få realisert i Giske for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa?"

Dette er spørsmål frå Sunnmøre Regionråd som vi ber deg som innbyggar å svare på.

Vanlegvis på denne tida bruker førskulegruppene å dra på besøk til den skulen dei skal begynne på. Og i juni brukar det å vere ein førskuledag der dei får kome på skulen saman med foreldra sine.