Aktuelt

Viktige telefonnr. for barn og unge i Giske

Klikk for stort bilete  Viktige telefonar for barn og unge

 • Læraren informerer elevar om at dei kan ta direkte kontakt med dei på SMS/ messenger
 • Helsestasjon tlf. 996 39 480
 • Barneverntenesta i Giske(på dagtid) 926 17 088
 • Barnevernvakta (døgnope): 412 84 400
 • Psykisk helseteam for born og unge i Giske: (Tilgjengeleg i denne perioda pr. tlf for samtalar med born/unge, samt for foreldre i høve foreldrerettleiing). 900 37 511
 • Legekontoret i Giske: 70 18 85 00

 

Viktige nr. nasjonalt for born, unge og foreldre

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111: Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.
 • Voksne for Barn : Tilbyr en rådgivningstjeneste for deg med spørsmål om barn og unge hvor du kan sende inn spørsmål skriftlig og få svar fra en fagperson.
 • Barnevernet.no : Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre de mest utsatte barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.
 • BaRsnakk: Et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.
 • Kors på halsen: Et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.
 • SnakkOmPsyken.no: Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.
 • UngPrat.no: Samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag 09:00-21:00.
 • Kirkens SOS: Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på tlf: 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 – 22.30 og det er helt anonymt.
 • Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123 Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.
 • Foreldresupport: Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).
 • Vold- og overgrepslinjen 116 006: En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.
 • Anonyme Alkoholikere (AA): Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Telefon: 911 77 770, åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)
 • Rådgivningstelefon for pårørende: Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. De tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. De har også en chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.

Helsedirektoratet har no kome med nye råd til idretten: Det er bl.a. høve til å drive organisert idrett på utandørs idrettsanlegg for inntil 5 personar om gongen så lenge ein følgjer smittevernreglane.

 Ei eldre kvinne døyde på Giske Omsorgsenter tirsdag kveld. Kvinna vart konstatert koronasmitta for knapt to veker sidan. Sidan den gongen har ho vore i isolat. I går kveld døyde ho.

  Dei strenge besøksreglane på bukollektiva gjer at det er vanskeleg for mange å ha jamn kontakt med sine pårørande. Dette har Frivillegsentralen saman med Sparebanken Møre og Eldres Vel gjort noko med.

I dag kunne Ernst på Frivilligsentralen og kommunedirektør Marianne Stokkereit Aaasen starte utlevering av nettbrett til bukollektiva.

 Dagens tema:
- 520 permitterte i Giske
- Luftvegsklinikk

 For å beskytte sårbare pasientar og brukarar mot smitte er det nødvendig med besøksstans ved alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner.

Alle har det vanskeleg desse dager. Spesielt komplisert kan det vere for barn. Kvardagen er ikkje som den gjerne skulle vore og ikkje alle dagar er like greie. Her har vi alle ei oppgåve.

 NAV meldar at dei frå måndag 30. mars kan gje forskot på dagpengar med utbetaling før påske.  Dette gjeld både permitterte og arbeidsledige.

 Dagens tema:
- Følg med barna
- Legekontoret opna

  Mandag morgen vil Giske Legesenter vere i full drift igjen. Alle fastlegane vil vere tilgjengelege, men det kjem til å vere nokre endringar i rutinene.

For å hindre smittespreiing vedtok Giske kommune 16. mars lokale reisebegrensingar med karantene for reisande frå bestemte fylke på Aust- og Vestlandet. Dette vedtaket er oppheva.