Aktuelt

Arbeidet med marine grunnkart er i gangsett

Giske kommune er med i pilotprosjekt med utarbeiding av  marine grunnkart. 

Klikk for stort bilete 

Kartverket, Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) har i vår sett i gang sjøkartlegginga i pilotprosjektet «Marine grunnkart i kystsona», der sjøområda  i Giske og Ålesund kommunar er eitt av tre pilotområde.

Dei marine grunnkarta i kystsona skal bidra til ei berekraftig utvikling av kystsamfunna, og til styrking av dei marine og maritime næringane. Regjeringa har løyvd 13,8 millionar kroner over statsbudsjettet til oppstart i tre område langs kysten:

Det er Stavanger, Giske og Ålesund, og Skjærvøy og Kvænangen.

Klikk for stort bilete 

Kart som viser bunnreflektivitet er publisert for Giske og Ålesund pilotområde:

Sjå her: Mareno

Bunnreflektivitet frå multistråleekkolodd gir informasjon om variasjon i bunntype.

Dybdedata, helling og ruheit er publisert for Giske og Ålesund pilotområde:

Kartet kan du sjå nærare på her: Dybdedata

Eit rom i andre etasje i 1909-bygget er ledig frå 1. april.

 

 

No kan du ta influensavaksina

Her kjem dei nasjonale vaksinetala for Giske kommune. 

 

Alle besøk skal avtalast på førehand direkte med avdelingane.

  

Påbodet om bruk av munnbind på flyplassen vert forlenga. 

 

Her kjem eit nyheitsbrev frå styringsgruppa som er sett ned for arbeidet med nye Giske ungdomsskule. Tidlegare rektor ved Valderøy ungdomskule, Roar Blindheim, er engasjert i deltidsstilling som ny prosjektleiar frå 13.januar.  

 

Etter to positive Covid-19 prøver dei siste vekene vart det sendt inn prøver til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyse i høve til mutert virus. 

  

 

Ein person som kom frå Storbritannia 28. januar og vart testa på nytt 4. februar har avgitt positiv Covid-19 test.

 

Oppmodar om munnbind på skuleskyss. 

  

I forbindelse samane sin nasjonaldag som er i morgon har Vigra barnehage hatt ekstra fokus på nettopp det denne veka!

  

Helseministeren har opna opp for at bebuarar på sjukeheim og omsorgssenter kan få ha meir fysisk kontakt igjen.