Aktuelt

Felles elevrådsmøte

Arbeidet med å etablere ein felles ungdomsskule for heile Giske kommune er godt i gang. Fredag hadde elevar frå alle skulane eit felles elevrådsmøte.

Klikk for stort bilete 

  • Hovedpoenget med dette møtet var at elevane skulle bli best mogleg informerte om arbeidet som er i gang. Dei skulle vere dei første til å få orientering om korleis vi tenker oss klasseromma i dei nye lokala i Pyramiden. For oss som driv å planlegg oppstarten av ein felles Giske ungdomsskule i august er det viktig at elevane får seie sitt og at vi så tidleg som råd kan lytte til det dei har å komme med, seier prosjektleiar Hans Pilskog.

Fredag vart dei 12 elevane frå elevråda først tekne imot av ordførar Harry Valderhaug. Deretter vart det ein real arbeidsdag for alle.

  • Vi synes det er viktig at elevane på en skikkeleg måte får uttrykke sine tankar, både positive og negative, om den endringa som kjem. Det er viktig at dei får gjere seg kjende med kvarandre og ikkje minst kva dei andre tenkjer om det nye felleskapet som starter i august, seier Pilskog.

Fredagens samling var den første der representantar frå alle dei elevane som skal bli Giske ungdomsskule var samla. Pilskog seier det vert fleire samlinger framover.

  • Og med tanke på alt det denne flokken av reflekterte ungdommer ga av innspel til oss som skal jobbe vidare med prosjektet er det med glede og inspirasjon vi held fram. Det var kjekt å møte så mange positive ungdommar.

Klikk for stort bilete 

 Staten har sett i gong fleire tiltak for kultur, idrett og frivillege organisasjonar for å kompensere for sviktande inntekter grunna Koronaviruset. Dette kan f.eks. gjelde avlyste eller utsette arrangement.

Støtteordningane omfattar også sikring av inntekter til sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar.

 Dagens tema:
- nytt smittetilfelle på GOS
- fleire kan no bli testa
- mange permitterte

 Giske kommune har framleis 3 smitta av Korona. Tilstanden for alle er stabil.

Stengt til 13. april

Skuler, barnehager og bibliotek blir stengt til 13. april. Dette slo statsminister Erna Solberg fast i ettermiddag. For Giske kommune betyr dette at all skuleundervisning framover vil bli fjernundervisning. Alle barnehagane vil vere stengt.
Alle arrangement innen kultur og idrett er forbudt.

 Har du problem med å få handle matvarer så kan du få hjelp frå butikken eller Frivilligsentralen: Frivillegsentralen har avtalt med Joker Vikane Vigra, Joker Godøy, Eurospar Valderøy og Bunnpris Valderøy at det er mogleg å bestille varer på telefon og at varene vert levert på døra.

Merk at all betaling skal skje mellom butikken og deg som handlar.

 Kommunaldepartementet har utarbeidd mellombels forskrift om unntak frå Plan- og bygningslova, med bakgrunn i Korona-pandemien, og som seier at kommunen kan ta i bruk eksisterande bygg til helse- og omsorgstenester på kort varsel.

 Dagens tema er:
- er du sjuk, ver ærleg,
- ikkje opptre i flokk

 

Vi har no ein svært krevjande situasjon i samband med utbrot av koronavirus (Covid- 19), og  heimebasert omsorg(HBO) i Giske kommune må setje inn nye tiltak for å så langt råd hindre vidare spreiing av smitte.

Dagens tema:
Du kan no melde frå om du har mistanke om du er smitta av koronavirus.
Ut på tur - og sosial distansering.