Aktuelt

Ein ny positiv covid-19

Ei kvinne med tilhald i Giske har fått påvist Covid-19. Kvinna, som er utanlandsk statsborgar, har vore testa to gonger. Første testen var negativ, men ho har no testa positivt.

Klikk for stort bilete 

Kvinna har vore i karantene og har hatt svært lite kontakt med andre på arbeidsplassen og  lokalt. På arbeidsplassen vert det no gjennomført tiltak med mellom anna testing av nærkontaktar og testing av kontaktar av nærkontaktane. 

Kommuneoverlege i Giske,  Anne-Line Sommerdalen, har stor tillit til at arbeidsgjevaren gjennomfører alle nødvendige tiltak, og trur ikkje dette tilfellet har noko med tidligare positive prøver i kommunen å gjere.

  • Likevel, alle positive prøver er ei påminning til oss alle om kor viktig det er å fylgje dei smittevernråda som er gitt. Vask hender, hald ein meters avstand og la deg test om du har symtom, seier Sommerdalen.
  • Skal vi halde kontrollen er det viktig at alle tek smittevernet på alvor og har lav terskel for å halde seg heime dersom ein kjenner symtom, seier kommuneoverlege Anne-Line Sommerdalen i Giske kommune.

 Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunane i sitt ansvarsområde om å byggje opp ein reservestyrke for husdyravløysing dersom behovet for ekstramannskap oppstår i samband med Korona-pandemien.

 Vedlagt er oppdatert informasjon til innbyggarane, henta frå den kommunale fellesannonsa i torsdagens Øy-Blikk.

 

 Helsedirektoratet har omarbeida og gitt nokre presiseringar som er sendt ut til utanlandske statsborgarar:
"Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.
Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Engelsk tekst

Slik er situasjonen med omsyn til tiltak i Giske kommune onsdag 18. mars kl. 16.00. Situasjonen endrer seg heile tida. Vi forsøker gjennom nettsida å halde alle oppdatert på det viktigste kvar dag.

 

 I dag sit mange i Noreg heime - kvifor? sjå NRK si omtale!

 Giske, Sula og Ålesund vedtok 16. mars karantene for reisande frå bestemte fylke på Aust- og Vestlandet for å hindre smittespreiing.

 Da kan du ha rett på dagpengar som alle andre permitterte. Du må då registrere deg som arbeidssøkar. Du må og halde tett kontakt med arbeidsgjevaren din, og melde frå til NAV om evt. endringar i situasjonen.

Følg med på www.nav.no for oppdatert informasjon!

 ÅRIM har behov for å redusere kor mange som besøker miljøstasjonane. Dersom dei får ned talet på kor mange som drar til Bingsa no, kan dei klare å halde stasjonen open. Dette vurderer dei no frå dag til dag. Open miljøstasjon er viktig også for næringslivet som får problem om dei ikkje får levert avfall.

Slik er situasjonen med omsyn til tiltak i Giske kommune tirsdag 16. mars kl. 16.00. Situasjonen endrer seg heile tida. Vi forsøker gjennom nettsida å halde alle oppdatert på det viktigste to ganger kvar dag.

 

Slik er situasjonen med omsyn til tiltak i Giske kommune mandag 16. mars kl. 16.00. Situasjonen endrer seg heile tida. Vi forsøker gjennom nettsida å halde alle oppdatert på det viktigaste.