Aktuelt

Nasjonale reglar frå midnatt

Ålesund, Sula og Giske følger nasjonale reglar frå midnatt 8. juni.

Klikk for stort bilete 

Den lokale forskrifta til Ålesund, Sula og Giske kommune går ut ved midnatt 8. juni og kommunane går då over til å følge dei nasjonale reglane. Samstundes skryter kommunane av innbyggarane for å ha støtta opp under smitteverntiltaka.

«Smittetala har jamt og trutt gått nedover takka vere at innbyggarane i dei tre kommunane har følgt smittevernreglane og råda som er gitt. Det er vi svært takksame for. Dette betyr at vi no kan gå over til nasjonale reglar og råd», seier ordførar i Giske kommune, Harry Valderhaug.

Dei nasjonale reglane og råda kom ut 27. mai.  Her er eit utdrag av reglane som Ålesund, Sula og Giske skal følge frå midnatt 8. juni:

  • Maks 10 gjestar på besøk heime.
  • Hald 1 meters avstand til andre enn dei du bur saman med, kjærast eller 1-2 faste kontaktar om du bur aleine.
  • Barn i barnehage og barneskolar kan ha besøk frå eigen kohort.
  • Heimekontor for alle som har moglegheit til det.
  • Det er tillate med skjenking fram til kl. 24.00.
  • Maks 20 personar på privat samankomst utanfor eigen heim, som til dømes bursdag i leigd lokale. 

Ha framleis låg terskel for testing!

Det er viktig at alle har låg terskel for å teste seg ved symptom, og når du kjem frå område med høgt smittetrykk er dette spesielt viktig. Sjølv om det no blir lette i koronatiltaka, må alle halde fram å følge smittevernreglane:

  • Det er viktig at alle studentar som kjem heim til kommunane å framleis ta korona på alvor. Det er viktig å ha låg terskel for å teste seg, og spesielt om du kjem frå ein kommune med høgt smittetrykk, seier kommuneoverlege i Ålesund, Olav Mestad.

No startar russetida – og smittevernreglane er framleis viktig!

Frå 8. juni startar årets russetid for alvor og Ålesund kommune er i dialog med russen om smittevern og korona.

  • Vi oppmodar russen om å framleis halde god avstand til kvarandre sjølv om russetida no startar og dei omgås meir. Ålesund kommune vil følge opp med massetesting av russen og ha god dialog i vekene som kjem, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

helsenorge.no finn du informasjon til innbyggarane om dei nasjonale råda og reglane. Denne plakaten viser ei grafisk framstilling av reglane:

Klikk for stort bilete 

 Formannskapsmøtet idag 22.03.2021 kl 14:00 blir idag gjennomført digital på Teams og møtet blir streamet via plattformen KommuneTv. 

Du finn alle digitale møter via lenka  Web-TV på forsida.

Lenke til dagens møte finn du her:
Giske KommuneTV

Det har oppstått ein mogleg smittesituasjon ved Giske omsorgssenter og vi vil difor anbefale på det sterkaste at ein avventar besøk frå i dag og fram til onsdag kl 14.00. 

 

På grunn av aukande fare for smitte av Covid-19 og dei nye tiltaka som er innført i kommunane Ålesund, Giske og Sula blir rådhuset stengt for besøkande.

 

Barnehage og skule driftar framleis på gult nivå, også når det no blir innført restriksjonar i regionen, etter råd frå FHI.

 

Søndag 21. mars hadde Ålesund, Giske og Sula kommunar felles pressekonferanse om koronasituasjonen. 

 

Ålesund, Sula og Giske er ein tett bu- og pendlarregion. Det er derfor viktig å ha same tiltaksnivå for å motverke koronaviruset. Søndag 21. mars har kommunane gått saman om ei rekkje tiltak som blir sett i verk 21.mars kl. 24.00 og gjeld fram til 11.april kl. 24.00.

 

Det blir felles pressekonferanse med kommunane Ålesund, Giske og Sula kl. 14.00 om koronasituasjonen. 

 

Ein fastlege ved Giske legesenter er sett i ventekarantene. 

 

Det er ingen nye smitta i kommunen.

 

Det er 961 personar i Giske kommune som har fått koronavaksine, av desse er 359 fullvaksinerte.