Aktuelt

17. mai festforestilling for Giske kommune (opptak)

Klikk for stort bilete17. mai sende vi ein times festforestilling på Facebook. Her kan du sjå opptak av forestillinga.

Vi får i løpet av en drøy time presentert barna sin tale med barn frå alle fire øyane våre, helsing frå ordførar Harry Valderhaug, tale frå russepresident Karethe Torben, historiske tilbakeblikk, helsing frå alle barneskulane, tryllekunstar frå Tito og Aurora, Ole Reinlund og barn frå Alnes, innslag frå Lea Sofie Grande Røsvik, Jon Roald og Andrea Austnes korpsmusikk frå Vigra og Valderøy skulemusikk, Vigra og Valderøy Ungdomsmusikk, Giske Mannskor og Godøy brass.

 I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbod på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. Vi ønsker derfor å finne ut meir om dei reisande sine vanar og ønsker for betaling på reiser med buss og hurtigbåt.

 Møre og Romsdal Fylkeskommune meldar at med endringar i lovverket og vedtak i Samferdselsutvalet vart det opna for at kommersielle aktørar får drive flybuss til/ frå Ålesund Lufthamn Vigra. Tidlegare fylkeskommunale ruteopplegg, der FRAM hadde bussruter som var tilpassa flytrafikken på Vigra, gjekk ut frå og med 1. jan. 2020.

Info om rutetider til/frå Ålesund Lufthamn Vigra: sjå https://avinor.no/flyplass/alesund/til-og-fra-flyplassen/bil-buss-og-taxi 

 

ÅRIM hentar avfallet på nye dagar frå og med desember. Alle blir informert via SMS og får kalender i postkassa.
SMS kjem to dagar før første endring skjer hos deg.

 

 Giske Rådhus har fått ein sjølvbetjent besøksskjerm som skal fungere som ei tilleggsløysing til den eksisterende resepsjonen når du kjem som besøkande eller leverandør på rådhuset.

Besøksskjermen har foreløpig  tre føremål:
1. Besøkande registrerer seg sjølv og varslar den tilsette   dei skal møte når dei kjem på rådhuset.
2. Leverandørar av ulike varer kan varsle den tilsette at ei vare er levert i servicetorget
3. Oversikt og logg over kven som er på rådhuset i tilfelle ei evakuering eller andre hendingar. 

17. oktober fekk Giske omsorgssenter uventa tilsyn frå Mattilsynet. Rådmannen har no mottatt ein svært god tilsynsrapport der det vert gjeve ros til dei tilsette for å ha gode rutiner og system for bl.a. matlaging, oppbevaring og allment reinhald ved senteret.

Kartverket meldar at matrikkelen og grunnboka vert stengt for oppdatering mot slutten av året. Det vert då ikkje mogleg å opprette nye eigedommar, adresser eller sende inn dokument til tinglysing.

 Statens Vegvesen meldar om 55% nedgang i stenging av det undersjøiske tunnelsambandet etter oppgraderinga med betre overvakingssystem og innføring av feltstyring der dei kan stenge berre eitt køyrefelt i staden for begge tunnelane.

 Om straumen vert borte eller du vert isolert av dårleg vêr i fleire dagar, bør du vere rusta til å klare deg sjølv nokre dagar. Med eit lite reservelager av det som er mest nødvendig - vatn, mat medisin og varmekjelder, er du betre førebudd.

Røde Kors har sendt ut nyttig informasjon i samband med Eigenberedskapsveka - sjå nedanfor.

  Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Giske kommune er i dag i ein økonomisk utfordrande situasjon med lite pengar til drifta. Dette betyr at ein må spare der det er mogleg. Dette gjeld også drift og vedlikehald av gatelys.