Aktuelt

Du kan laste ned smittestopp

Giske kommune oppmodar innbyggarar til å laste ned appen Smittestopp frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Klikk for stort bilete 

Den er med på å hindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet. Den er frivilleg å bruke og tek vare på personvernet ditt. Appen har 16-års aldersgrense.

Koronavisruset er svært smittsamt. Har du vore i nærleiken av ein smitta person, er det ein risiko for at du sjølv er blitt smitta. Dersom ein oerson med koronavirus gir beskjed fgjenom Smittestopp, får du melding hvis du har vore i nærleiken av vedkomande. Blir du sjølv smitta, gjer du det same. Dermed kan appen vere med på å hindre at fleire blir sjuke.

Verken du eller nokon anna får vite kven det gjeld, berre at du har vore i nærleiken av nokon som er smitta.  

Last ned her: 

Smittestopp for Apple-telefonar

Smittestopp for Android-telefonar

Namnenemda (Teknisk utval) vedtok i møte den 10.09.2020, sak 20/1237, to nye vegnamn på Roald – Vigra. Samstundes omlegging av eksisterande vegnamn Leiren til planlagd veg som vist på kart merka med veg 2.

Veg 1 – Ranskarrema
Veg 2 – Leiren (omlegging av eksisterande veg Leiren til regulert veg)
Veg 3 – Langenesvegen

 I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2021-2024, inkludert årsbudsjett for 2021, lagt ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 02.12.2020

Fleire innbyggjarar melder at det har tatt mange dagar frå dei har tatt covid-19-test, til dei har fått svar. Det kan være utfordrande når det er behov for deg på jobb, og du føler deg bra, men likevel må vente på ein negativ test.

 

Ein lenge etterlengta juleferie står etter kvart for døra. Vi gler oss til å treffe slekt og vener. Det er viktig å kunne gjenomføre dette på ein trygg smittevernmessig måte. Vi har difor utarbeidd nokre råd som kan hjelpe til at juleferien både kan verte den høgtid og samlinga vi ønskjer, og at det vert trygt knytt til smittevern.

  

Karin har i dag arbeidet i Giske kommune i 50 år, gjennom 13 kommunestyrer og 10 ordførere. Fleire 1000 politiske saker har hun vedtaksført de årene hun har vært her.

Giske kommune takker for innsatsen!

 

Kommunedirektøren

Har du vore i Danmark i løpet av dei siste 10 dagane, så følg anbefalinga fra Folkehelseinstituttet som de finn her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-til-alle-som-ankommer-fra-eller-har-vaert-i-danmark-test-dere 

 

Nye innstrammingar i smittevernreglane gjer at vi i Giske kommune finn å måtte minne om kva dei nye reglane fører til her hos oss. Færre kan samlast både i private heimar og i offentlege lokaler.

  

   Giske kommune har underteikna fornya partnerskapsavtale om å ha ei førsteline-teneste for etablerarar for dei neste 4 åra .

Avtalen seier at Giske kommune skal tilby hoppid.no-tenester for gründerane i kommunen. Til gjengjeld får kommunen bl.a. delta i eit kompetanseprogram for næringsansvarlege, og etablerarane får tilgang til alle kurs, nettportalen «Gründerhjelpen» og næringsfond som hoppid.no tilbyr gjennom den kommunale avtalen.

Korona-pandemien er ikkje over. Dei siste dagane har smittetala i Norge vist kraftig stigning. Dette betyr at vi ikkje må slakke på når det gjeld smittevern.

Viser til FHI sine smittvernråd for besøk til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Grunna arbeid på overføringsledningane mellom øyane i kommuna, vil vatnet bli borte på Giske frå tysdag 3 november klokka 15:00. Vi tek sikte på at vatnet er tilbake innan 21:00. I verste fall kan det bli borte til onsdags morgon klokka 11:00, sida arbeidet må utførast medan det er fjære.

Kommunen anbefalar at dykk tappar opp rikeleg med forbruksvatn til perioden vatnet er borte. Etter arbeidet er ferdig blir vatnet satt på utan nærare varsel. Vær obs på at vatnet kan inneholde luft og misfarging, og vi anbefaler at det tappes kaldt vatn til vatnet er klart.

Kartutsnitt for varsling