Aktuelt

Felles elevrådsmøte

Arbeidet med å etablere ein felles ungdomsskule for heile Giske kommune er godt i gang. Fredag hadde elevar frå alle skulane eit felles elevrådsmøte.

Klikk for stort bilete 

  • Hovedpoenget med dette møtet var at elevane skulle bli best mogleg informerte om arbeidet som er i gang. Dei skulle vere dei første til å få orientering om korleis vi tenker oss klasseromma i dei nye lokala i Pyramiden. For oss som driv å planlegg oppstarten av ein felles Giske ungdomsskule i august er det viktig at elevane får seie sitt og at vi så tidleg som råd kan lytte til det dei har å komme med, seier prosjektleiar Hans Pilskog.

Fredag vart dei 12 elevane frå elevråda først tekne imot av ordførar Harry Valderhaug. Deretter vart det ein real arbeidsdag for alle.

  • Vi synes det er viktig at elevane på en skikkeleg måte får uttrykke sine tankar, både positive og negative, om den endringa som kjem. Det er viktig at dei får gjere seg kjende med kvarandre og ikkje minst kva dei andre tenkjer om det nye felleskapet som starter i august, seier Pilskog.

Fredagens samling var den første der representantar frå alle dei elevane som skal bli Giske ungdomsskule var samla. Pilskog seier det vert fleire samlinger framover.

  • Og med tanke på alt det denne flokken av reflekterte ungdommer ga av innspel til oss som skal jobbe vidare med prosjektet er det med glede og inspirasjon vi held fram. Det var kjekt å møte så mange positive ungdommar.

Klikk for stort bilete 

Alle har det vanskeleg desse dager. Spesielt komplisert kan det vere for barn. Kvardagen er ikkje som den gjerne skulle vore og ikkje alle dagar er like greie. Her har vi alle ei oppgåve.

 NAV meldar at dei frå måndag 30. mars kan gje forskot på dagpengar med utbetaling før påske.  Dette gjeld både permitterte og arbeidsledige.

 Dagens tema:
- Følg med barna
- Legekontoret opna

  Mandag morgen vil Giske Legesenter vere i full drift igjen. Alle fastlegane vil vere tilgjengelege, men det kjem til å vere nokre endringar i rutinene.

For å hindre smittespreiing vedtok Giske kommune 16. mars lokale reisebegrensingar med karantene for reisande frå bestemte fylke på Aust- og Vestlandet. Dette vedtaket er oppheva. 

 Utenriksdepartementet frårår alle utanlandsreiser som ikkje er strengt nødvendig. Dette er den strengaste form for reiseråd som kan gis.

 Ta helgaturen. I desse korona-tider er det viktig å komme seg i aktivitet. Med dei avgrensingane ein no har for samlinger av folk er det viktig at ein bruker kreativitet både med turmål og aktiviteter - og finn rett parkering om du må bruke bil.

 Dagens tema:

- Legekontoret i drift
- Tid for tur!

 

  Giske har fått overlevert ein robot for rensing og desinfisering av bl.a. soverom og utstyr i helse- og omsorgssektoren.
Roboten vil gjere arbeidet både raskare og mykje enklare for tilsette, og samtidig bli kvitt 99.99% av virus og bakteriar som kan vere skadelege for menneske.

 Skal du halde litt, mye eller heilt avstand? 
Folkehelseinstituttet oppmodar alle om å halde nok avstand til næraste person. Føremålet er å avgrense eller seinke utbrot av Koronaviruset COVID-19.