Aktuelt

Statens vegvesen trappar opp sprøytinga av betong i Godøytunnelen og rår til å la bilen stå og heller ta hurtigbåten til og frå Godøya.

No når mørket brått kjem tidlegare på kvelden, og det snart er mørkt når skuleungane går til og frå skulen, oppmodar vi til å melde feil på veglysa.

Vegvesenet meldar om ekstra kolonner om natta gjennom Ålesundstunnelane og fleire avganger med snøggbåten til Valderøya og Godøya under Jugendfest i helga.

Frå og med 1.september 2017 krev Giske kommune elektroniske faktura og kreditnota frå sine leverandører i EHF format for alle innkjøp og bestillingar.

 

Fleire plassar trakkar badegjestar og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommarvarmen. Dette er det ikkje lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.

Det er framleis ekstrem skogbrannfare på Austlandet, Sørlandet og Vestlandet, og no er det viktig at alle er merksam på dette slik at det ikkje vert fleire skogbrannar.

Kommunen søkjer etter  4 vararepresentantar til brukarutvalet i helse- og omsorgstenestene.

 

 

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem bli registrerte hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.

Meir informasjon og lenkje til registreringsskjemaet ligg på www.mattilsynet.no