Aktuelt

Kan vaksinere opp til tusen i veka

Kommuneoverlege Anne-Line Sommerdalen opplyser at dei har kapasitet til å vaksinere 1000 personar i veka på legekontoret dersom dei får nok tilgang på vaksiner.

No kan du ta influensavaksina - Klikk for stort bileteNo kan du ta influensavaksina Børge Sandnes  

«Vi skal klare å utføre dette på legekontoret på dagtid, men blir det fleire enn tusen må vi sjå på om vi også må ta i bruk lokala her på kveldstid og helg», seier Sommerdalen.

Det kan også vere aktuelt å vaksinere ved den lokale teststasjonen ved rådhuset og på helsestasjonen dersom det kjem mange vaksinedosar samstundes.

Frå neste veke (veke 4) får Giske vaksiner til dose to for dei som fekk første dose i veke 1. Av dosene  framover vil 20 prosent gå til helsepersonell. Resten går til dei prioriterte gruppene.

I Giske bur det 150 personar på 85 år og eldre som skal få vaksine.

Etter dette blir det dei som er 75-84 år. (400-450 personar)

Vidare blir det dei som er 65 år og eldre, og dei som er under 65 som er definert å vere i risikogruppe.

«Vi ser på løysingar for å kalle inn dei aktuelle gruppene etter kvart. Vi har lister over alle innbyggarar, ingen treng å melde seg eller setje seg på venteliste, sier Sommerdalen.»

Ingvild Nautvik (34) er tilsett som politisk sekretær. Ho tek over jobben etter Karin Vea Sæther som har hatt denne jobben i meir enn 50 år.

  

Ved nyttår tok Åse Elisabeth Skjærseth, Cecilie Holen og Hilde Røsvik til i nye jobbar i staben i Giske kommune.

 

Giske kommune har vedteke å opne opp for skjenking av alkohol i samband med matservering.

 

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, vert det med dette gjort kjent at Giske kommunestyre i møte den 03.12.2020, har eigengodkjent detaljreguleringsplan for Stor-Pe-teigen (Ksak - 081/20) med planID: 2017012. 

  Ålesund Brannvesen KF er godt i gang med feiing i Giske kommune. Hele kommunen skal feies i 2021. Godøya er allerede ferdig og Giske står for tur. Etter Giske kommer de på besøk til Vigra og Valderøya. Det blir varslet med lapp i postkassen noen dager i forveien.
Denne lappen er det viktig at du fyller ut og henger godt synlig i inngangspartiet den dagen feieren kommer. Hvis det ikke kan feies hos deg denne dagen, må du ta kontakt snarest mulig for ny avtale.
Nummeret finner du på fremsiden av lappen du får i postkassen. Ønsker du mer informasjon angående feiing og tilsyn, fyring eller annen informasjon angående brannsikkerhet, anbefaler vi deg å ta en titt her; https://www.feiermester.org/privat/

Grunnet Covid-19 kan vi dessverre ikke gå inn i hus og leiligheter der det foregår feiing fra feieluke innvendig i hus, men dette vil bli varslet på nytt når restriksjoner blir lettet.

Idrettshallane i kommunen er opne for aktivitet igjen for born og unge under 20 år. 

  

Innskriving av elevar i 1. klasse for skuleåret 2021-22 blir i veke 11. Sjå datoar nedanfor

Vi har fått mange tilbakemeldingar om manglande strøing, og publiserar denne nyheita for å informere om arbeidet vi gjer. 

Giske kommune har vedteke å forlenge påbodet om bruk av munnbind på Ålesund Lufthavn, Vigra fram til 9. februar.

 

Vaksinering av innbyggarane på institusjonar i Giske kommune er godt i gang.