Aktuelt

 Møre og Romsdal Fylkeskommune meldar at med endringar i lovverket og vedtak i Samferdselsutvalet vert det opna for at kommersielle aktørar får drive flybuss til/ frå Ålesund Lufthamn Vigra. Dagens fylkeskommunale ruteopplegg, der FRAM hadde bussruter som var tilpassa flytrafikken på Vigra, går difor ut frå og med 1. jan. 2020.

 

ÅRIM hentar avfallet på nye dagar frå og med desember. Alle blir informert via SMS og får kalender i postkassa.
SMS kjem to dagar før første endring skjer hos deg.

 

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar. Målet med ordninga er å motvirke og / eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfrist er 13. desember. Eige skjema skal bli brukt. De finn søknadsskjema, regelverk, rettleiar m.m. hos "BUFDIR". Kontaktperson i Giske er Frode Elias Synnes, tlf 70 18 81 14, e-post: frsy(a)giske.kommune.no

Giske kommune sitt kommunevåpen

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Giske er lagt ut på høyring.
Frist for merknader er 31. desember 2019.

 Giske Rådhus har fått ein sjølvbetjent besøksskjerm som skal fungere som ei tilleggsløysing til den eksisterende resepsjonen når du kjem som besøkande eller leverandør på rådhuset.

Besøksskjermen har foreløpig  tre føremål:
1. Besøkande registrerer seg sjølv og varslar den tilsette   dei skal møte når dei kjem på rådhuset.
2. Leverandørar av ulike varer kan varsle den tilsette at ei vare er levert i servicetorget
3. Oversikt og logg over kven som er på rådhuset i tilfelle ei evakuering eller andre hendingar. 

17. oktober fekk Giske omsorgssenter uventa tilsyn frå Mattilsynet. Rådmannen har no mottatt ein svært god tilsynsrapport der det vert gjeve ros til dei tilsette for å ha gode rutiner og system for bl.a. matlaging, oppbevaring og allment reinhald ved senteret.

Kartverket meldar at matrikkelen og grunnboka vert stengt for oppdatering mot slutten av året. Det vert då ikkje mogleg å opprette nye eigedommar, adresser eller sende inn dokument til tinglysing.

 Statens Vegvesen meldar om 55% nedgang i stenging av det undersjøiske tunnelsambandet etter oppgraderinga med betre overvakingssystem og innføring av feltstyring der dei kan stenge berre eitt køyrefelt i staden for begge tunnelane.

 Om straumen vert borte eller du vert isolert av dårleg vêr i fleire dagar, bør du vere rusta til å klare deg sjølv nokre dagar. Med eit lite reservelager av det som er mest nødvendig - vatn, mat medisin og varmekjelder, er du betre førebudd.

Røde Kors har sendt ut nyttig informasjon i samband med Eigenberedskapsveka - sjå nedanfor.

Giske kommune ønsker grunneigarar, naboar og andre interesserte velkomen til felles synfaring av planområdet «Stor-Pe-teigen» (saksnr. 17/1391) på Giske den
30. Oktober klokka 17.00.
Oppmøte ved akebakken/leikeareal (Mariabakken).