Publisert 26.04.2017
Dialogmøte

Ungdom, studentar og alle som aktivt brukar det kollektive tilbodet i regionen er velkomen til å fortelle kvar skoen trykk på Terminalen byscene 27. april.

 

Publisert 21.04.2017
Alnes

Velkomen til Giske kommune, Alnes og Godøyfjellet!

Vi oppmodar alle som skal besøke Godøyfjellet til å bruke dei offentlege parkeringsplassane som er tilgjengelege, sjå vedlagte kart.

Vennlegst ta omsyn til det unike miljøet. Ta med deg avfallet ditt heim eller kast i dunk på Hestevika. Offentleg wc oppe ved Alnes fyr. Vennlegst respekter bandtvangen. Husk at innmarka er fôr til dyra, ikkje for ferdsel eller søppel.

God påske, god vår og god tur :-)

 

Publisert 20.04.2017

I samband med utarbeiding av samfunnsdelen og arealdelen vart det oppretta prosjektgruppe for planarbeidet. Prosjektgruppa består av rådmann, assisterande rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, næringssjef, einingsleiar teknisk, einingsleiar miljø og kultur, folkehelsekoordinator, barn og unge sin representant og planleggar.
Dette har vore så nyttig at prosjektgruppa har vorte permanent og fått nytt namn; Giske planforum. Giske planforum blir nytta til å diskutere overordna problemstillingar tverrfagleg.

Publisert 20.04.2017
Miljøstasjon

Giske kommune innbyr til rydding av fellesareal i vår flotte kommune. Aksjonen går av stabelen i veke 18-19 (måndag 2. mai tom. torsdag 11. mai.) Vi oppmodar velforeiningar, lag, organisasjonar og enkeltpersonar til å ta del. Påmelding - sjå under

Publisert 20.04.2017
Vi Vil FRAM

Korleis er reisevegen din? Kva ønskjer du av kollektivtilbodet i Giske kommune og kommunane rundt? Vi vil høyre di stemme og gjerne sjå deg på Terminalen i Ålesund torsdag 27. april.

Sjekk ut arrangementet på Facebook.

Publisert 18.04.2017
Sommerfesten på Giske - hjartehav

Årets sommarfest blir arrangert første laurdag i juli slik det har vore for vane seinaste åra.

De finn meir informasjon på arrangøren sine nettsider og Facebook.

Giske kommune ønskjer alle ein triveleg dag. Ta vare på kvarandre. Vis omsyn. Kast avfall i behaldarar.

Peace, love and understanding.

Publisert 18.04.2017
Svarut

Tilliks med mange andre, offentlege verksemder sendar Giske kommune no post til di digitale postkasse. Les meir om korleis du opprettar digital postkasse på www.norge.no.

Publisert 05.04.2017

Vedlagt ligg avfallskalenderen for Giske 2017 til orientering. 

Publisert 05.04.2017

Vedlagt ligg avfallskalenderen for påska 2017 til orientering. 

Publisert 05.04.2017
Vigra IL bueskyttere - medaljevinnarar og trenarar

Vigra IL bueskyttere kom heim med edelt metall i bagasjen etter helga sitt innandørs-NM på Lillestrøm. Johanne Flo fekk 1. plass i recurve kadett jenter. Lidia Kouzginova fekk 1. plass i langbue damer og Isak Husevåg fekk 2. plass i recurve rekrutt gutar. I recurve rekrutt for lag fekk Magnus I Lagabø Roald,  Isak Husevåg Synnes og August Brian Hagen Fagerheim 3. plass.

Vi gratulerer heile klubben med flotte plasseringar!

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering