Aktuelt

Barn som blir sjuke skal framleis halde seg heime dei fyrste dagane – også dei som tester negativt på hurtigtest

Vis omsyn til andre – hald barnet heime dei fyrste dagane når dei blir sjuke med forkjølings- eller influensasymptom, minner kommuneoverlege Anne-Line Sommerdalen om.

 

Barn som får nyoppståtte symptom på forkjøling eller influensa må framleis vere heime. Dette er viktig for å unngå at dei smittar andre i skulen og barnehagen.

Sjølv om barnet tester negativt på hurtigtest skal ein vere heime dei fyrste dagane.

Når barna er i betring og berre har litt restsymptom kan dei kome attende i skule og barnehage. Dette vil ofte ta 1-2 dagar.

Vi er bekymra for at det kan bli mykje smitte med både koronavirus, RS-virus, influensavirus og andre virus no utover hausten og vinteren, sei Anne-Line Sommerdalen.

Ofte er ein mest smittsam dei fyrste dagane når ein blir sjuk.

Barn som berre har rennande nase kan gå i barnehage og skule.

Barn som har kroniske plager kan gå i barnehage og skule, det er ved nyoppståtte symptom det er viktig å halde seg heime.

 

Meir informasjon kan de finner her:

Barn og ungdom - FHI

 

Flytskjema med råd om kva ein skal gjere når ein får nyoppståtte luftvegssymptom:

Flytskjema ved nyoppståtte symptom - FHI

Lokal forskrift ikke forlenga. 

 

Fire smitta i veke 41

 

Kva gjer du ved positiv sjølvtest? 

 

Giske kommune sitt planregister er endra. Planregisteret er no mykje meir brukarvennleg og lett å finne fram i. I planregisteret finn ein fortsatt alle arealplaner i kommunen, både kommuneplan, reguleringsplan og planer under arbeid. Giske kommune sitt planregister finn ein på arealplaner.no eller (som også tidlegare) via kommunekart.com. Det er også linka til i "Plankontoret" på Giske kommune si nettside.

 

To smitta i veke 40

 

Vår områdemelding for Koronainformasjon er dessverre vanskelig å lese. Dette skyldes en feil på nettsida etter ei oppdatering. Vår leverandør av sida jobber med å rette feilen- Lenkene skal fungere slik dei skal sjølv om dei er vanskeligere å sjå. Vi håper feilen løyser seg i løpet av kort tid. 

Vi beklager dette.  

 

Den 15. september vart det opna for at frivillige lag og organisasjonar som har bygt eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søkje om å få kompensert betalt meirverdiavgift kytt til prosjekta sine. Ordninga gjeld idrettsanlegg der bygginga er sett i gang etter 1. januar 2010.
Ordninga gjeld ikkje drift- og vedlikehaldskostnader. Søknadsfristen er 1. desember 2021.

 

Oppfordring om å tilegna seg informasjon om nedjustert TISK.