Aktuelt

Ungdata er ei lokal ungdomsundersøking. Det er eit spørjeskjemabasert verktøy som inneheld spørsmål og tema knytta til familie, vennskap, skule, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og fritid. Les kva ungdommen meiner her

Endeleg er det klart for årets open hall! Det blir aktivitet på alle øyane, men med ei rullering slik at flest muleg får høve å delta på øya der ein bur. Tilbodet er ope for alle uavhengig av kva øy ein bur på, men gjeld særskilt familiar med barn og unge. Idrettslaga stiller med aktivitetsleiarar og rullerer på å halde hallane opne. Tilbodet blir gitt søndagar kl 1200 - 1500.

 

20171109_082409

Vegvesenet meldar at frå søndag 3. februar blir det kolonnekøyring heile døgnet i Godøytunnelen. Hurtigbåtsambandet mellom Godøya, Valderøya og Ålesund blir derfor avslutta.

Statens Strålevern meldar at frå 1. november vert det muleg å kjøpe jod-tablettar i apotek.

Myndigheitene rår alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande barn å kjøpe tablettar for heimelagring. Dei skal bare takast etter råd frå myndigheitene.

Årets influensavaksine er kome til Giske legekontor. Alle over 65 år, mange med kronisk sjukdom, gravide i 2. og 3. trimester og helsepersonell bør vaksinere seg.

Har du ei bedrift som du vil vise fram til moglege arbeidstakarar - eller er du ein student som lengtar heim til Sunnmøre? Kom på Sjekk inn i romjula – jobbmessa som er litt annerleis.

Kva gjer du om straumen vert borte fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke, eller det ikkje lenger er vatn i springen? DSB lanserar i desse dagar kampanjen "Du er del av Norges beredskap" for å styrke kunnskapen om eigenberedskap hos folk.

Meir informasjon om kampanjen finn du på www.dsb.no/egenberedskap og konkrete forslag til hva du bør ha i heimen din, ligg på www.sikkerhverdag.no .

Vedlagt er offentleg søkerliste over dei som har søkt stilling som rådmann i Giske kommune.

 

Kommunen inviterar til folkemøte om områdeplanen for Sætra og Gjøsund tysdag 16. oktober kl. 18-20 på rådhuset.

Giske eldreråd og Frivillegsentralen inviterar til eldrefest på Nestun 14. oktober kl. 16.00 med underhaldning, brennsnut, kaffi og kaker. Gratis inngang.

Treng du skyss, kontakt Ernst på tlf. 402 21 129.