Aktuelt

Giske kommune inviterar grunneigarar, bedrifter og andre interesserte til å komme med innspel til arbeidet med områdeplan for Sætra og Gjøsund.

 

I haust startar kommunen opp med balansetrening for deg som bur heime, og ynskjer å vere meir sosial og aktiv saman med andre. Målet med gruppetreninga er at du skal kjenne at kroppen vert sterkare, at du får betre balanse og at du skal føle deg tryggare i daglege gjeremål.

 

I samsvar med forskrift «FOR-2017-06-20-852 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner» og vedtak i Giske formannskap 18.06.18 f.sak 068/18 om høyring av lokal forskrift om orden i og bruk av farvann og hammer i Giske, ber ein om uttale før vidare behandling.

Denne forskrifta omfattar også forbod mot bruk av vannskuter i Giske.

 

Verdas mest spanande jobb er no ledig i følgje ho som har jobben i dag. Har du lyst til å bli Giske kommune sin nye folkehelsekoordinator?

Green Cycle AS har søkt Nærings- og fiskeridepartementet om konsesjon for dyrking av makroalgar på lokalitet NFFFA_6 – Vikane i Giske kommune.

Are you planning to visit Norway during the holidays and want to take pictures using a drone? In that case, the Norwegian Civil Aviation Authority would like you to get to know the rules for flying a drone in a safe and considerate manner.

Get to know the 5 basic guidelines for flying a drone here.

NOTE: There is a special restriction area for the airport at Vigra and Valderøya for the use of drones and model Aircraft: see below.

Skal du besøke Giske i ferien, og ta med deg drone for å ta bilete eller film? Då ønskjer Luftfartstilsynet at du set deg inn i reglane for korleis du kan bruke denne.

Vi gjer merksam på at på grunn av Ålesund Lufthamn Vigra er det avgrensa mulegheiter for å bruke drone i store delar av Giske - sjå https://www.giske.kommune.no/aktuelt/droneflyging-i-giske.3505.aspx

Sidan måndag 28. mai 2018 har det vore forbod mot bruk av open eld i heile kommunen. No er nedbøren tilbake, og frå og med fredag 15. juni er bål- og grillforbodet utanfor eigen hage og veranda i kommunane Ålesund, Giske og Haram oppheva for denne gong.

2018-06-14 14

Nord Helikopter As, som er stasjonert på Ålesund Lufthamn Vigra, vann prisen som Årets Bedrift 2017 i Giske. Juryformann Jan Ove Skodje og ordførar Harry Valderhaug overrakte diplom og statuett av Olaf Leon Roald til representantane for selskapet ved starten av kommunestyremøtet 14. juni.