Publisert 18.12.2017
LITE NETTVERK

Det vert halde rettigheitskurs 13. febr. i Ålesund om hjelpe- og støtteordningar for barn, unge og deira familiar.

Publisert 15.12.2017
Giske kommune - kommunevåpen lite

Giske kommune vil minne grunneigarar og private aktørar om at kommunen er pliktig til å føre tilsyn med byggesaker og forureiningssaker etter fleire regelverk. Det er teknisk eining som har fått mynde til å føre slikt tilsyn etter Plan- og bygningslova (pbl) og forureiningslova. I 2017 ble det etablert eige tilsynsgruppe for oppfølging av slike sakar.

 

Publisert 14.12.2017
Giske kommune - kommunevåpen lite

Vi gjer merksam på at kommunestyremøtet i dag torsdag 14. des. er flytta frå rådhuset til Alnes fyr og besøkssenter. Kommunestyret startar kl. 13.00 og vert overført direkte på kommunen si facebook-side, men ikkje på nettportalen av tekniske grunnar. Sjå overføringa på https://www.facebook.com/Giskekommune

Publisert 12.12.2017
sjekkinn_2017.jpg

  du Sunnmøre? Lengtar du heim til ho mor? Då vil vi gjerne sjå deg på Sjekk inn på Campus Ålesund 28. desember.

Publisert 08.12.2017
IMG_3753.JPG

Giske kommune og Giske Næringslag delar ut ein pris til årets bedrift i Giske. Prisen skal løfte fram bedrifter eller verksemder som har utmerka seg siste året i kommunen.

Vi ber om å få tilsendt forslag til aktuelle kandidatar, med kort grunngjeving, innan utgangen av januar 2018, til post@giske.kommune.no, merka ÅRETS BEDRIFT 2017.

 

Publisert 07.12.2017

Møtet vert denne gongen halde på Alnes fyr og opplevelsessenter.  Det blir ført synfaring på reinseanleget.  Møtet startar ca kl 13.00. 

Publisert 06.12.2017
Giske kommune - kommunevåpen lite

Nokre gonger kan det vere vanskeleg å finne fram på de kommunale nettsidene der det er mye informasjon for mange føremål. 

Publisert 24.11.2017

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 og vedtak i Komité for miljø og
tekniske saker 02.11.2017, sak 055/17, vert De med dette varsla om at det er sett i gong
planarbeid for eit område ved Stor-Pe-teigen og Knutivegen på Giske. Området er regulert frå før.

Publisert 17.11.2017

Giske formannskap har i møte 13.11.17 etter innspel frå namnenemnda, kome med framlegg om å namne veg i regulert bustadfelt syd for Jusspivegen til Jusspimarka. Forslaget blir no lagt ut slik at lokale organisasjonar med særleg interesse av eller tilknyting til namnet og grunneigarar frå dei gamle gardsbruka kan kome med innspel. Frist for innspel er sett til 23.01.18.

Innspel kan sendast pr post til Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller e-post: post@giske.kommune.no Vennlegst merk post "12/1621 nytt vegnamn - Valderhaugsstrand".

Publisert 16.11.2017

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan 2019 - 2021, årsbudsjett 2018 og betalingssatsar for 2018 er no lagt ut til offentleg ettersyn på servicekontoret i Giske rådhus.

Høyringsfrist:  28.11.2017 

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering