Publisert 24.03.2017
Omkøyring på Alnes

Giske kommune startar anleggsarbeida på Alnes måndag. 

Bussane til Alnes vil ha endestasjon ved Bedehuset. Trafikk for mindre køyrety vil bli leda inn plå omkøyringsvegen som er skilta og lysregulert.

Publisert 23.03.2017
Kommmuneplanen sin arealdel 2017 - 2029- framlegg til plankart

Etter vedtak i kommuneplanutvalet 27.02.2017, sak F-030/17, blir framlegg til kommuneplanen sin arealdel lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Innspel kan sendast til; Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller helst på e-post: post@giske.kommune.no. Alle plandokument er tilgjengelege som vedlegg på denne sida. Høyringsfrist for innspel til offentleg ettersyn av kommuneplanen sin arealdel er 19.05.2017.

Publisert 22.03.2017
Omkøyring på Alnes

Omkøyrings vegen vil bli stengd i periodar opp til 15 minuttar når borna skal bruke omkøyrings vegen som gangveg til og frå skulebussen morgon og ettermiddag.

Borna vil då gå i grupper ledet av personell frå skulen og vegen blir då helt stengd den tida borna treng for å komme seg til og frå skulen.

Vi ber alle som må køyre forbi bedehuset ved skolestart 0815-0830 og ved skuleslutt 1110-1125 / 1325-1340 om flytte køyre tiden slik at dei ikkje må vente unødig lenge.

Sjå kart på høgre side for meir informasjon.

Publisert 22.03.2017
Nytt høgdegrunnlag

Giske kommune innførte det nye høgdesystemet NN2000 den 15.mars 2017. Det nye høgdesystemet erstattar det gamle systemet NN1954.

Publisert 22.03.2017
Kulturlivets Dag - Giske hestesportssenter

Det er avsett midlar til følgjande kategoriar: Ungdom. Idrett. Musikk. Kulturminne og museum. Anna.

Søknadsfrist for alle er 18. april 2017.

Elektronisk søknadsregistrering her

Publisert 21.03.2017

 

Følg rådet fra helsemyndighetene, og registrer deres hjertestarter i dag.

Har du ikke hjertestarter, klikk her.

Over 8000 bedrifter har nå registrert sine hjertestartere. Dermed har vi fått registrert en god andel av alle hjertestartere i Norge, men en god del av dere har ikke fylt ut skjemaet. Det er viktig at dette nå blir gjort. De som allerede har registrert sin hjertestarter kan se bort fra denne e-posten.

I forbindelse med opprettelse og vedlikehold av Norsk Hjertestarterregister ber vi om at dere svarer på noen få spørsmål nedenfor angående adkomst og status på deres hjertestarter.
 

 
Publisert 20.03.2017
Gjøsund 2.jpg

Smila var breie og stemninga på topp, då representanter fra regjerings- og samarbeidspartia vitja Giske kommune med 80 millionar friske kroner i kofferten til Gjøsund fiskerihamn.

Publisert 17.03.2017
Digital oppvekst - papirfly

Konferansen "Digital oppvekst" gjekk av stabelen 15. mars. Her vil du finne nokre av presentasjonane frå konferansen.

 

 

Publisert 17.03.2017
Alesund_lokalmedisinske_red_web.jpg

 

Legevakta flytter 21. mars og Overgrepsmottaket flytter 22. mars. 


Tidligere Åse sykehjem er nå blitt renovert. Bygget endrer navn til Ålesund lokalmedisinske senter, og vil nå i tillegg til Åse sykehjem huse både Ålesund interkommunale legevakt, Overgrepsmottak og tilbudet Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD).

 De nye lokalene er fremdeles på Åse, men innkjøring er nå fra Borgundfjordvegen. Adresse for bygget er Åsesvingen 16, 6007 Ålesund. Legevakten er lokalisert på baksiden av bygget mot nord-øst. Det vil være tydelig skilting på området. Du kan klikke på kart 
Det er ikke forandring i telefonnummer, så du kan fortsatt ringe 116 117 for å komme til legevakta.


Om Ålesund interkommunale legevakt 

Ålesund interkommunale legevakt er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene: Ålesund, Skodje, Haram, Sula, Stranda, Stordal, Norddal, Ørskog, Giske og Vestnes. Legevakta administreres av Legetjenester og akutt beredskap i Ålesund kommune.

Telefon: 116 117

 

Om Overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket er et samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune. Mottaket dekker hele Sunnmøre. Overgrepsmottaket gjelder for både seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Overgrepsmottaket administreres av Legetjenester og akutt beredskap i Ålesund kommune.

Telefon: 116 177

Publisert 14.03.2017

Tilskot til drenering av jordbruksjord.

Tilskot etter forskriftene: «Forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket» og «Forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord»
 

Formål:
 

Fremme natur og kulturminneverdiane og minke forureining i jordbruket, samt stimulere til auka bruk av beite.
Drenering av tidlegare grøfta jordbruksjord

 

Søknadsfrist: For begge tilskotsordningane: 01.04.2017.  Søknad sendast kommunen.   

                                                                      

For meir informasjon, sjå nettsida  Landbruksdirektoratet.no.
Du kan treffe saksbehandlar på telefon; 70207632.

 

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering