Publisert 16.10.2017

Det vert varsla om oppstart av privat reguleringsarbeid for Budafjellet II. Vedlagt er kunngjøringsbrev, dokument og kart. Merknader/ innspel til kunngjeringa sendast ProESS AS innan 13.11.17.

Publisert 13.10.2017
GK-våpen-rgb.jpg

Vi sender med dette Giske kommune sitt framlegg til ny bustadsosial handlingsplan 2017-2021 ut på høyring. Planen ligg ved denne meldinga.

Høyringsfristen er 10.november. Send innspel til post@giske.kommune.no.

 

Publisert 06.10.2017
Pengar

Giske kommune inviterer frivillege lag og organisasjonar til populært og inspirerande kurs om tilskot og bruk av «Tilskuddsportalen for lag og foreninger». Kurset blir i kommunestyresalen på rådhuset måndag 13. november kl 1800 - 2000. Det er avgrensa antal plassar.

Informasjon om påmelding m.m. går fram av filene.

Publisert 05.10.2017

 Influensasesongen nærmer seg. Influensavaksina er forventa levert frå Folkehelseinstituttet i veke 42.

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/influensa/influensamateriell-2017/risikogrupper/influensavaksine_risikogrupper_brev_2017-2018_nynorsk.pdf

Publisert 01.09.2017
Redning 7.jpg

Kva gjer eigentleg politiet, korleis gje hjartekompresjon korleis ser det ut inne i redningsskøyta og rosin i pølsa – lærarane ble kaste på havet. Ein lykkedag for sjetteklasse elevane i Giske.

Publisert 14.08.2017
hekk og busk.jpg

Har du hage eller utkjørsle til veg? Hugs å klippe ned vegetasjon som gjer det uoversiktleg for bilistar og andre, så kan vi unngå ulukker!

Publisert 11.08.2017
kommune-NM 2017

NHO set Giske på 4. plass blant dei 36 kommunane i fylket, etter Ålesund, Ulstein og Molde, i det årlege kommune-NM. Giske er dermed blant dei beste kommunane i Noreg som nr 52 av 426 kommunar totalt.  

Publisert 09.08.2017
Gange-Rolv statue - detalj I

Rolv le Marcheur (ou Hrólfr Rögnvaldsson, son vrai nom (env. 860-932)), était le fils de Ragnvald Mørejarl (comte de Møre), particulièrement célèbre comme le comte qui a coupé les cheveux du roi Harald à la belle chevelure après le rassemblement de la Norvège. Après un raid viking dans les pays baltes, Rolv et ses vikings ont attaqué le Vik (Oslo). Il a ravagé si violemment que Harald à la belle chevelure l’a mis hors la loi, et il a dû fuir le pays. On croit qu’il a quitté notre pays en 880 environ, et via l’Islande, les Orcades, les Hébrides et l’Isle de Man, il se trouvait enfin en Normandie.

Pendant les années 880-911, Rollon est devenu un chef viking très puissant, et un traité de paix est conclu entre le roi Charles le Simple et Rollon en 911. Cet événement s’est passé à Saint-Clair-sur-Epte, à environ 60 kilomètres au sud-est de Rouen, et le roi a cédé la terre entre la rivière Epte et la mer à Rollon. Guillaume le Conquérant, son descendant de cinquième génération, est devenu roi d’Angleterre après avoir gagné la bataille de Hastings en 1066. La maison royale d’Angleterre pourra donc provenir de Giske.

Publisert 07.08.2017
Tunnellarbeid

AF Gruppen Norge AS meldar at dei er innstilt frå Statens Vegvesen for å utbetre tunnelane i Giske og fastlandssambandet til Ålesund for å gjere desse sikrare. Kontrakt for arbeidet vert underteikna i august / september.

Publisert 03.08.2017
Gange-Rolv statue - detalj I

Gange-Rolv (or Hrólfr Rögnvaldsson (ca 860 – 932) as he was named) was the son of Ragnvald Mørejarl (earl of the county of More), a person most known for cutting the hair of King Harald Hårfagre after he gathered Norway into one Kingdom. After sailing as Viking to eastern Europa, Gange-Rolv and his men entered Viken (today Oslo). They ravaged so violently that King Harald Hårfagre brought ban to Gange-Rolv, and he had to flee from Norway. It is assumed that he and his men at around year 880 A.D. sailed to Normandy via Iceland, Faroe islands, Orkney islands, the Hebrides and Isle of Man.

As a central and important Viking chief in the region, it was struck an agreement of peace between the French King Karl the Simpleton and Gange-Rolv, and he was declared as the first Duke of Normandy in 911 and named Robert. But he was mostly called Rollon which is a french version of Rolv. This took place in Saint-Clair-sur-Epte, a few miles southeast of Rouen.

Wilhelm the conqueror, 5th generation after Rollon, was crowned King of England after the battle at Hastings in 1066. The ancestors of the English royal house therefore might have originated from Giske.

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering