Aktuelt

Besøksreglar omsorgssenter

Opne dører ved omsorgssenter og bufellesskap i Giske kommune, dørene er opne fram til kl 20.00.

Klikk for stort bilete 

Ein treng ikkje lenger gi beskjed til avdelingane før besøk.

Vi oppmodar om at alle registrerar seg ved ankomst.

Besøk skal skje på bebuarrom og ikkje i fellesareal.

Fleire kan vere på besøk samtidig, følg generelle retningslinjer for vaksinerte og uvaksinerte.

Endring kan skje.

Analyser av koronaviruset som er påvist hos ein tilsett ved SubSea7 tyder på at det dreier seg om Delta-varianten. Dette er venta sidan personen er smitta i utlandet. Det er ikkje vurdert å vere risiko for vidare smitte til befolkninga.

 

Tekniske problem gjer at dørene ved Giske omsorgssenter fortsatt er låst, dette vil verte ordna innan mandag.

 

Giske kommune fekk søndag 18.7. melding om at ein tilsett ved SubSea7 har testa positivt for koronavirus.

 

Det har Statsforvaltaren no bestemt.

 

Lene Bjørlo Overå er konstituert kommunedirektør frå 9. august og fram til den nye kommunedirektøren, Dag Olav Tennfjord, er på plass i haust.

 

Søknadsfrist 31.07.2021. For søknader som blir registrerte etter fristen vil vedtaket gjelde frå første heile månad etter søknadstidspunktet.

 

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, vert det med dette gjort kjent at Giske kommunestyre i møte den 06.07.2021, har gjort følgande vedtak:

K- 063/21 Vedtak:
Giske kommunestyre opprettheld vedtaket i K-sak 052/21 gjort den 17.06.2021, og eigengodkjenner reguleringsplan Johannsmarka med planident 2018005, med plankart med revisjonsdato 01.03.2021, og føresegner og planomtale med revisjonsdato 15.03.2021.

 

Giske kommune har fått litt over ein halv million kroner for å styrke  arbeidet innan psykisk helse og rus.

 

Dag Olav Tennfjord vart tirsdag tilsett som ny kommunedirektør i Giske.

 

Giske kommune har fått meir pengar til fordeling til pandemiråka verksemder i kommunen.