Aktuelt

Arbeidet med marine grunnkart er i gangsett

Giske kommune er med i pilotprosjekt med utarbeiding av  marine grunnkart. 

Klikk for stort bilete 

Kartverket, Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) har i vår sett i gang sjøkartlegginga i pilotprosjektet «Marine grunnkart i kystsona», der sjøområda  i Giske og Ålesund kommunar er eitt av tre pilotområde.

Dei marine grunnkarta i kystsona skal bidra til ei berekraftig utvikling av kystsamfunna, og til styrking av dei marine og maritime næringane. Regjeringa har løyvd 13,8 millionar kroner over statsbudsjettet til oppstart i tre område langs kysten:

Det er Stavanger, Giske og Ålesund, og Skjærvøy og Kvænangen.

Klikk for stort bilete 

Kart som viser bunnreflektivitet er publisert for Giske og Ålesund pilotområde:

Sjå her: Mareno

Bunnreflektivitet frå multistråleekkolodd gir informasjon om variasjon i bunntype.

Dybdedata, helling og ruheit er publisert for Giske og Ålesund pilotområde:

Kartet kan du sjå nærare på her: Dybdedata

 Helsestasjonen for Ungdom i Giske kommune er dessverre stengt onsdag 24.02.21 i uke 8 på grunn av Vinterferie.

Lenke til Helsestasjonen for Ungdom

Ikkje la vind eller regn stoppe deg frå å kome deg ut på tur. Bli med på skattejakt no i vinterferien. Kanskje finn du ein gratis kinobillett. 

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarar om at svindlarar kan prøve å dra nytte av situasjonen med vaksinering. Giske kommune minner om at vaksinering er gratis for alle.

 

Skattejakt i vinterferien? No er det vinterferie for skulane også i Giske kommune!

 

Ung Kultur Møtes i Giske, også i 2021, til tross for den pågåande pandemien.

  

No kan du ta influensavaksina

Arbeidet ned vaksinering går sakte, men sikkert framover.

 

Vinterferien står for døra og mange har kanskje tenkt seg ut på ski i fylket vårt dei komande dagane. Det er svært viktig å være merksam på snøskredfaren.

 

 Komande veke er det vinterferie og mange vil nok benytte seg av sjansen til å besøke eller gjere aktivitetar saman med familie/vener både i og utanfor kommunen. 

 

 

Det er totalt 660 personar i Giske kommune som har svart på folkehelseundersøkinga som vart gjennomført i perioden 1.-14. februar. Dette gir ein svarprosent på 46,3%, noko som ligg rett over gjennomsnittlig svarprosent i fylket. Kommunen vil få presentert tala frå Fylkeskommunen og Folkhelseinstituttet i løpet av april/mai. Denne undersøkinga gir oss ei unik moglegheit til å få eit betre bilete av folkehelsa i Giske.

 

Vi vil nytte høvet til å takke alle som har deltatt.

Vil du bli lærling i Giske kommune ? Vi har ledige læreplasser frå august 2021.