Aktuelt

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.

VigraOS 38

 

I samband med ny kommunedelplan ynskjer Helse og omsorg  å involvere innbyggjarane i Giske kommune.

Denne gongen ynskjer vi innspel i forhold til framtida sitt kompetansebehov. Kva kunnskap trur du det er viktig at helsepersonell har i framtida? Kva er viktig for deg, for at du skal føle tryggleik i møtet med framtida si helse- og omsorgsteneste?

Du kan kome med innspel her.

Nytt kjøremønster Kverve

Statens Vegvesen meldar om nytt køyremønster på Kverve frå 5. september.

" Onsdag 5. september blir vegen mellom Ålesundstunnelene lagt om for å bygge rundkjøring. Da kan du ikke lenger kjøre rett fram mellom tunnelene, men må i stedet kjøre i en «hestesko». Omkjøringen blir skiltet og vil vare fram til den nye rundkjøringen står ferdig i desember.

- Vi ber om at trafikantene senker farten, følger skiltingen og viser hensyn til arbeiderne, oppfordrer prosjektleder Ole Kristian Birkeland."

Statens vegvesen trappar opp sprøytinga av betong i Godøytunnelen og rår til å la bilen stå og heller ta hurtigbåten til og frå Godøya.

No når mørket brått kjem tidlegare på kvelden, og det snart er mørkt når skuleungane går til og frå skulen, oppmodar vi til å melde feil på veglysa.

Vegvesenet meldar om ekstra kolonner om natta gjennom Ålesundstunnelane og fleire avganger med snøggbåten til Valderøya og Godøya under Jugendfest i helga.

Skulane i Giske startar 20. august, og vi minnar om hageeigarane sitt ansvar. Har du hage eller utkjørsle til veg? Hugs å klippe ned vegetasjon som gjer det uoversiktleg for bilistar og andre, så kan vi unngå ulukker!

Frå og med 1.september 2017 krev Giske kommune elektroniske faktura og kreditnota frå sine leverandører i EHF format for alle innkjøp og bestillingar.

 

Fleire plassar trakkar badegjestar og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommarvarmen. Dette er det ikkje lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.