UKM flyttast til laurdag 4.juni

UKM på Valderøy barneskule var opphaveleg sett opp 5.juni. Dette er no flytta til 4.juni kl. 1600.


 

Vigra og Valderøy skulekorps og Giske kommune arrangerer Ung Kultur Møtes 4. juni kl. 1600
Opphaveleg tidspunkt var 5.juni kl. 1500.

Det har siste vekene kome mange kjekke påmeldingar og vi gler oss veldig til å vise fram innslaga frå born og unge denne dagen. 
Det blir eit variert program med både musikk, kunst, dans med meir!
Ungdomane bidreg både på og bak scena, og til saman er det over 50 born og unge som er med på arrangementet!

Det blir også sal av kaker, kaffe og brus. 

Velkomne!

Viktige lenker

Ukraina