Koronavaksine – ny oppfriskingsdose til alle over 75 år

Alle over 75 år er tilrådd å ta ein ny oppfriskingsdose av koronavaksina.

 

Det vil bli opna for timebestilling til vaksinering i veke 29. Vaksinering blir frå veke 30 og utover.

Vi legg ut meir informasjon om timebestilling og vaksinering når det nærmar seg.

Kommunen har eit begrensa tal på vaksiner på lager no, desse blir prioritert til bebuarar ved omsorgssentra.

Det blir bestilt inn ekstra vaksinedoser, desse er venta levert til kommunen i veke 29.

Her kan du lese meir om rådet om ny oppfriskingsdose frå Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nyheter/2022/eldre-og-sykehjemsbeboere-anbefales-ny-oppfriskningsdose/

Viktige lenker

Ukraina