Høyring - Hovudplan for Vatn og Avløp 2023-2033

Ny Hovudplan for Vatn og Avløp 2023-2033 er no klar for å leggast ut på høyring. 

Giske formannskap gjorde vedtak i sak 090/22 at Hovedplan for Vatn og Avløp 2023-2033 kan leggast ut på høyring. Dette med heimel i Plan- og bygningslova §§11-14 og i samsvar med lovens §§4-2 og 5-2. 

Innspel til forslaget kan sendast skriftleg til post@giske.kommune.no eller Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya.

Høyringsfrist: 4. november

Vedlegg:  Hovudplan for vatn og avløp 2022-2033 Høring v2 (PDF, 22 MB)

Viktige lenker

Ukraina