Høyring av eit nytt vegnamn på Alnes – Godøya

Ny veg: Åkresundvegen

Vegnamnet blir lagt ut til offentleg høyring via Øyblikk, facebook og www.giske.kommune.no. Høyringsfristen er satt den 4. august 2022.

Vi ber om at eventuelle innspel (merk med jnr. 22/223) blir sendt til post@giske.kommune.no eller til Giske kommune, Valderhaug 4,6050 Valderøya, innan høyringsfristen.

 

Teknisk utval gjer endeleg vedtak av namnet når høyringsfristen er ute.

 

 

Viktige lenker

Ukraina